Ngày 10-10 là “Ngày chuyển đổi số quốc gia”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày Chuyển đổi số quốc gia sẽ được tổ chức vào ngày 10-10 hằng năm để góp phần nâng cao nhận thức của người dân, toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số.
Ngày 10-10 là “Ngày chuyển đổi số quốc gia” ảnh 1

Ngày 10-10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 505 về Ngày chuyển đổi số quốc gia. Theo đó, ngày 10-10 hằng năm được lấy là Ngày chuyển đổi số quốc gia.

Việc tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đồng thời, nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

Tại Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, ngành liên quan thực hiện các hoạt động truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia hằng năm bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, giai đoạn từ nay đến năm 2025 sẽ là giai đoạn tăng tốc chuyển đổi số với những hành động triển khai cụ thể theo từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương.

Do đó, việc lựa chọn, công bố Ngày Chuyển đổi số quốc gia là cần thiết để để đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia trong giai đoạn mới.