Ngành tuyên giáo cần bám sát hơi thở cuộc sống để dự báo, định hướng, tránh bị động

ANTD.VN -Theo Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh, thời gian qua, ngành tuyên giáo Hà Nội nói chung, báo chí Thủ đô nói riêng đã đi đầu cả nước trong nhiều lĩnh vực song yêu cầu phải đổi mới mạnh hơn nữa vẫn đang đặt ra rất cấp thiết…

 

Theo Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh, thời gian qua, ngành tuyên giáo Hà Nội nói chung, báo chí Thủ đô nói riêng đã đi đầu cả nước trong nhiều lĩnh vực song yêu cầu phải đổi mới mạnh hơn nữa vẫn đang đặt ra rất cấp thiết…

 

Theo Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh, thời gian qua, ngành tuyên giáo Hà Nội nói chung, báo chí Thủ đô nói riêng đã đi đầu cả nước trong nhiều lĩnh vực song yêu cầu phải đổi mới mạnh hơn nữa vẫn đang đặt ra rất cấp thiết…

Ngành tuyên giáo Hà Nội tổng kết công tác năm 2017, sáng 29-12

Sáng nay, 29-12, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 15-11-1997 của Thành ủy Hà Nội (khóa XII); sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Thành ủy (khoá XV); tổng kết công tác tuyên giáo thành phố năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. 

Báo chí Thủ đô đã đáp ứng nhu cầu thụ hưởng thông tin của nhân dân

Trình bày báo cáo Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học cho biết, công tác tuyên giáo thành phố đã tham mưu giúp Thường trực Thành ủy, cấp ủy các cấp nhiều vấn đề bức thiết trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng; chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo tiếp tục được nâng lên.

Đặc biệt, công tác tuyên giáo đã nắm bắt và dự báo kịp thời diễn biến những vấn đề lớn, phức tạp, tác động đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo; chú trọng bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo thành phố; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kết hợp với bảo mật thông tin trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ...

Về công tác báo chí xuất bản trên địa bàn Thủ đô, trình bày báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 25 của Thành ủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Xuân Hà nêu rõ, 20 năm qua, hệ thống báo chí, xuất bản Hà Nội vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để có những bước phát triển vượt bậc.

Từ chỗ chỉ có 2 cơ quan báo chí, đến nay hệ thống báo chí của Thủ đô đã phát triển gồm có 22 cơ quan, trong đó có 13 báo in, 7 cơ quan đã xuất bản báo điện tử… Tổng số lao động tại các cơ quan báo chí Hà Nội là 1.507 người.

Đặc biệt, Báo điện tử và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo chí Hà Nội trong giai đoạn vừa qua đã tận dụng tốt lợi thế của loại hình báo điện tử, đang dần trở thành một ấn phẩm chính, có số lượng bạn đọc ngày càng tăng, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng thông tin của người dân và góp phần rất lớn vào việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đông đảo nhân dân Thủ đô như báo An ninh Thủ đô, Hà Nội mới, Kinh tế và Đô thị...

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh phát biểu tại hội nghị

Ông Trần Xuân Hà nhấn mạnh, các cơ quan báo chí của Thủ đô đã tham gia có hiệu quả vào việc chống lại những luận điệu sai trái, góp phần vào việc tuyên truyền có hiệu quả thông tin, chủ trương của Đảng và Nhà nước, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân Thủ đô, góp phần vào việc xây dựng Thủ đô và đất nước…

Dù vậy, trong giai đoạn hiện nay, báo chí Thủ đô nói riêng, báo chí cả nước nói chung đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, đồng thời cũng bộc lộ nhiều mặt hạn chế về định hướng hoạt động cũng như tài chính. Vì thế, cùng với việc tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí - xuất bản, bản thân các cơ quan báo chí cũng cần phải nỗ lực đổi mới không ngừng trong thời gian tới.

Dự và phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh đánh giá, thời gian qua, ngành tuyên giáo Hà Nội là địa phương đi đầu của cả nước trong nhiều lĩnh vực. Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương mong muốn Hà Nội cần chắt lọc ra những thành công nào là cốt lõi, nội dung nào là điểm nhấn để cần tiếp tục phát huy, đổi mới để đáp ứng nhiệm vụ tốt hơn trong năm 2018.

“Chẳng hạn, yêu cầu đổi mới đặt ra với báo chí là phải đi sâu vào từng hoạt động, làm sao khuyến khích phản biện; khuyến khích đóng góp của báo chí vào sự phát triển chung của đất nước, khuyến khích báo chí phát huy tính sáng tạo, nhanh nhạy kịp thời, phản ánh hơi thở của cuộc sống. Tuy nhiên cũng phải ngăn ngừa, bài trừ việc lợi dụng báo chí để tư lợi, chấn chỉnh báo chí hoạt động không đúng tôn chỉ mục đích…” – ông Linh gợi mở.

Chủ động dự báo trước tình hình để định hướng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương những kết quả mà toàn ngành tuyên giáo Thủ đô đã đạt được trong năm 2017, từ thành phố đến cấp cơ sở đều đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của toàn thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo

Nhấn mạnh đến công tác báo chí xuất bản, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhận xét, sau 20 năm thực hiện Chỉ thị 25, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý báo chí – xuất bản của thành phố có nhiều đổi mới theo hướng chủ động, kịp thời và hiệu quả; sự phối hợp giữa các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí của Thành phố ngày càng gắn kết, đi vào chiều sâu.

“Báo chí Hà Nội cùng báo chí Trung ương đã có nhiều cố gắng, vượt qua khó khăn để đổi mới vươn lên, có bước phát triển không ngừng cả về chất lượng nội dung, quy mô và hình thức, thể hiện rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ là tiếng nói của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, là diễn đàn tin cậy của nhân dân Thủ đô” – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nói.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tư tưởng tuyên giáo của Đảng bộ thành phố trong năm qua còn bộc lộ những hạn chế, thiếu sót; nhất là việc dự báo tình hình tư tưởng chính trị ở một số địa bàn, trong một số thời điểm chưa sâu, chưa kịp thời dẫn đến bị động trong giải quyết vụ việc...

Trên cơ sở đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị ngành Tuyên giáo Thủ đô cần nghiêm túc, cầu thị, rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp thích hợp để khắc phục trong năm 2018 những mặt còn hạn chế.

Để làm được điều đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho rằng, đầu tiên ngành Tuyên giáo Thủ đô cần đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc hơn nữa về nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên giáo.

Đặc biệt, phải bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy; triển khai toàn diện các mặt công tác tuyên giáo, tạo đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức, hành động.

Cùng đó, phải tăng cường dự báo tình hình, phát hiện, nắm bắt kịp thời những vấn đề bức thiết trong cuộc sống để định hướng tư tưởng chính trị và dư luận xã hội; tăng cường vai trò chỉ đạo, định hướng đối với hoạt động báo chí - xuất bản, phát huy vai trò chủ lực của báo chí trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Đồng thời cần tăng cường công tác chỉ đạo văn hóa, văn nghệ, xây dựng môi trường sống lành mạnh, nâng cao giá trị tinh thần cho người dân…

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Trần Quang Cảnh trao Bằng khen về thành tích thực hiện Chỉ thị số 25 của Thành ủy cho các đơn vị

Báo An ninh Thủ đô được Bằng khen về công tác báo chí- xuất bản

Nhân dịp này, Thành ủy, UBND TP Hà Nội đã tặng Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo Thủ đô năm 2017 và thực hiện các Chỉ thị 25, Chỉ thị 11 của Thành ủy. Cụ thể:

- Tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2017.

- Tặng Cờ thi đua của UBND TP cho 4 đơn vị và cá nhân.

- Tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho 10 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 25, trong đó có Báo An ninh Thủ đô.

- Tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 11.