Ngăn chặn mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí để phòng ngừa phát sinh tội phạm

ANTD.VN - Thời gian vừa qua tình trạng sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đã được cơ quan chức năng quản lý, kiểm soát chặt chẽ hơn. Đặc biệt, qua 1 năm triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trên cả ba phương diện: Quản lý nhà nước, phòng chống tội phạm và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, để Luật này tiếp tục phát huy hiệu quả, phải có các giải pháp đồng bộ, trong đó cần điều chỉnh, bổ sung các quy định chế tài để phù hợp với diễn biến tội phạm trong tình hình mới hiện nay.