Ngắm màn pháo hoa mừng lễ 30-4 rực sáng trên bầu trời TP.Hồ Chí MinhNgắm màn pháo hoa mừng lễ 30-4 rực sáng trên bầu trời TP.Hồ Chí MinhNgắm màn pháo hoa mừng lễ 30-4 rực sáng trên bầu trời TP.Hồ Chí MinhNgắm màn pháo hoa mừng lễ 30-4 rực sáng trên bầu trời TP.Hồ Chí MinhNgắm màn pháo hoa mừng lễ 30-4 rực sáng trên bầu trời TP.Hồ Chí MinhNgắm màn pháo hoa mừng lễ 30-4 rực sáng trên bầu trời TP.Hồ Chí MinhNgắm màn pháo hoa mừng lễ 30-4 rực sáng trên bầu trời TP.Hồ Chí MinhNgắm màn pháo hoa mừng lễ 30-4 rực sáng trên bầu trời TP.Hồ Chí MinhNgắm màn pháo hoa mừng lễ 30-4 rực sáng trên bầu trời TP.Hồ Chí MinhNgắm màn pháo hoa mừng lễ 30-4 rực sáng trên bầu trời TP.Hồ Chí MinhNgắm màn pháo hoa mừng lễ 30-4 rực sáng trên bầu trời TP.Hồ Chí Minh

Ngắm màn pháo hoa mừng lễ 30-4 rực sáng trên bầu trời TP.Hồ Chí Minh

ANTD.VN - Pháo hoa mừng lễ 30-4 rực sáng trên bầu trời TP.Hồ Chí Minh kỷ niệm 47 năm ngày thống nhất đất nước. Hàng nghìn người dân đã đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Bến Bạch Đằng,... để tận hưởng khoảnh khắc ý nghĩa này.