Hình ảnh ấn tượng: Phố đi bộ hồ Gươm và Thành cổ Sơn Tây đông nghịt người tối 30-4Hình ảnh ấn tượng: Phố đi bộ hồ Gươm và Thành cổ Sơn Tây đông nghịt người tối 30-4Hình ảnh ấn tượng: Phố đi bộ hồ Gươm và Thành cổ Sơn Tây đông nghịt người tối 30-4Hình ảnh ấn tượng: Phố đi bộ hồ Gươm và Thành cổ Sơn Tây đông nghịt người tối 30-4Hình ảnh ấn tượng: Phố đi bộ hồ Gươm và Thành cổ Sơn Tây đông nghịt người tối 30-4Hình ảnh ấn tượng: Phố đi bộ hồ Gươm và Thành cổ Sơn Tây đông nghịt người tối 30-4Hình ảnh ấn tượng: Phố đi bộ hồ Gươm và Thành cổ Sơn Tây đông nghịt người tối 30-4Hình ảnh ấn tượng: Phố đi bộ hồ Gươm và Thành cổ Sơn Tây đông nghịt người tối 30-4Hình ảnh ấn tượng: Phố đi bộ hồ Gươm và Thành cổ Sơn Tây đông nghịt người tối 30-4Hình ảnh ấn tượng: Phố đi bộ hồ Gươm và Thành cổ Sơn Tây đông nghịt người tối 30-4Hình ảnh ấn tượng: Phố đi bộ hồ Gươm và Thành cổ Sơn Tây đông nghịt người tối 30-4Hình ảnh ấn tượng: Phố đi bộ hồ Gươm và Thành cổ Sơn Tây đông nghịt người tối 30-4Hình ảnh ấn tượng: Phố đi bộ hồ Gươm và Thành cổ Sơn Tây đông nghịt người tối 30-4Hình ảnh ấn tượng: Phố đi bộ hồ Gươm và Thành cổ Sơn Tây đông nghịt người tối 30-4Hình ảnh ấn tượng: Phố đi bộ hồ Gươm và Thành cổ Sơn Tây đông nghịt người tối 30-4

Hình ảnh ấn tượng: Phố đi bộ hồ Gươm và Thành cổ Sơn Tây đông nghịt người tối 30-4

ANTD.VN - Tối nay, ngày nghỉ lễ 30-4-2022, phố đi bộ Hồ Gươm đông nghịt người. Phố đi bộ quanh thành cổ Sơn Tây cũng đón cả vạn du khách. Đây là hình ảnh ấn tượng về một Thủ đô an toàn khi SEA Games 31 đã đến rất gần.