Hà Nội: Chen chân đi chơi công viên Thủ Lệ, trẻ em mệt mỏi vì nắng nóngHà Nội: Chen chân đi chơi công viên Thủ Lệ, trẻ em mệt mỏi vì nắng nóngHà Nội: Chen chân đi chơi công viên Thủ Lệ, trẻ em mệt mỏi vì nắng nóngHà Nội: Chen chân đi chơi công viên Thủ Lệ, trẻ em mệt mỏi vì nắng nóngHà Nội: Chen chân đi chơi công viên Thủ Lệ, trẻ em mệt mỏi vì nắng nóngHà Nội: Chen chân đi chơi công viên Thủ Lệ, trẻ em mệt mỏi vì nắng nóngHà Nội: Chen chân đi chơi công viên Thủ Lệ, trẻ em mệt mỏi vì nắng nóngHà Nội: Chen chân đi chơi công viên Thủ Lệ, trẻ em mệt mỏi vì nắng nóngHà Nội: Chen chân đi chơi công viên Thủ Lệ, trẻ em mệt mỏi vì nắng nóngHà Nội: Chen chân đi chơi công viên Thủ Lệ, trẻ em mệt mỏi vì nắng nóngHà Nội: Chen chân đi chơi công viên Thủ Lệ, trẻ em mệt mỏi vì nắng nóngHà Nội: Chen chân đi chơi công viên Thủ Lệ, trẻ em mệt mỏi vì nắng nóngHà Nội: Chen chân đi chơi công viên Thủ Lệ, trẻ em mệt mỏi vì nắng nóngHà Nội: Chen chân đi chơi công viên Thủ Lệ, trẻ em mệt mỏi vì nắng nóngHà Nội: Chen chân đi chơi công viên Thủ Lệ, trẻ em mệt mỏi vì nắng nóngHà Nội: Chen chân đi chơi công viên Thủ Lệ, trẻ em mệt mỏi vì nắng nóngHà Nội: Chen chân đi chơi công viên Thủ Lệ, trẻ em mệt mỏi vì nắng nóngHà Nội: Chen chân đi chơi công viên Thủ Lệ, trẻ em mệt mỏi vì nắng nóng

Hà Nội: Chen chân đi chơi công viên Thủ Lệ, trẻ em mệt mỏi vì nắng nóng

ANTD.VN -  Hôm nay, ở Hà Nội, hàng nghìn du khách đã đổ về Công viên Thủ Lệ trong ngày đầu nghỉ lễ 30-4. Thời tiết nắng nóng làm các em nhỏ dù thích thú nhưng khá mệt mỏi...