Nga tăng cường huấn luyện các kíp lái xe tăng T-90M cách đối phó chiến xa phương Tây ảnh 1Nga tăng cường huấn luyện các kíp lái xe tăng T-90M cách đối phó chiến xa phương Tây ảnh 2Nga tăng cường huấn luyện các kíp lái xe tăng T-90M cách đối phó chiến xa phương Tây ảnh 3Nga tăng cường huấn luyện các kíp lái xe tăng T-90M cách đối phó chiến xa phương Tây ảnh 4Nga tăng cường huấn luyện các kíp lái xe tăng T-90M cách đối phó chiến xa phương Tây ảnh 5Nga tăng cường huấn luyện các kíp lái xe tăng T-90M cách đối phó chiến xa phương Tây ảnh 6Nga tăng cường huấn luyện các kíp lái xe tăng T-90M cách đối phó chiến xa phương Tây ảnh 7Nga tăng cường huấn luyện các kíp lái xe tăng T-90M cách đối phó chiến xa phương Tây ảnh 8Nga tăng cường huấn luyện các kíp lái xe tăng T-90M cách đối phó chiến xa phương Tây ảnh 9Nga tăng cường huấn luyện các kíp lái xe tăng T-90M cách đối phó chiến xa phương Tây ảnh 10Nga tăng cường huấn luyện các kíp lái xe tăng T-90M cách đối phó chiến xa phương Tây ảnh 11Nga tăng cường huấn luyện các kíp lái xe tăng T-90M cách đối phó chiến xa phương Tây ảnh 12Nga tăng cường huấn luyện các kíp lái xe tăng T-90M cách đối phó chiến xa phương Tây ảnh 13Nga tăng cường huấn luyện các kíp lái xe tăng T-90M cách đối phó chiến xa phương Tây ảnh 14Nga tăng cường huấn luyện các kíp lái xe tăng T-90M cách đối phó chiến xa phương Tây ảnh 15Nga tăng cường huấn luyện các kíp lái xe tăng T-90M cách đối phó chiến xa phương Tây ảnh 16Nga tăng cường huấn luyện các kíp lái xe tăng T-90M cách đối phó chiến xa phương Tây ảnh 17Nga tăng cường huấn luyện các kíp lái xe tăng T-90M cách đối phó chiến xa phương Tây ảnh 18Nga tăng cường huấn luyện các kíp lái xe tăng T-90M cách đối phó chiến xa phương Tây ảnh 19Nga tăng cường huấn luyện các kíp lái xe tăng T-90M cách đối phó chiến xa phương Tây ảnh 20Nga tăng cường huấn luyện các kíp lái xe tăng T-90M cách đối phó chiến xa phương Tây ảnh 21Nga tăng cường huấn luyện các kíp lái xe tăng T-90M cách đối phó chiến xa phương Tây ảnh 22

Nga tăng cường huấn luyện các kíp lái xe tăng T-90M cách đối phó chiến xa phương Tây

ANTD.VN - Các kíp lái xe tăng T-90M của Nga mới đây đã được học thêm cách đối phó với các dòng xe tăng chủ lực của phương Tây như M1 Abrams Mỹ, Leopard-2 Đức và Challenger 2 Anh.