Lộ diện tính năng bí mật của tên lửa siêu đắt đỏ Kh-101 ảnh 1Lộ diện tính năng bí mật của tên lửa siêu đắt đỏ Kh-101 ảnh 2Lộ diện tính năng bí mật của tên lửa siêu đắt đỏ Kh-101 ảnh 3Lộ diện tính năng bí mật của tên lửa siêu đắt đỏ Kh-101 ảnh 4Lộ diện tính năng bí mật của tên lửa siêu đắt đỏ Kh-101 ảnh 5Lộ diện tính năng bí mật của tên lửa siêu đắt đỏ Kh-101 ảnh 6Lộ diện tính năng bí mật của tên lửa siêu đắt đỏ Kh-101 ảnh 7Lộ diện tính năng bí mật của tên lửa siêu đắt đỏ Kh-101 ảnh 8Lộ diện tính năng bí mật của tên lửa siêu đắt đỏ Kh-101 ảnh 9Lộ diện tính năng bí mật của tên lửa siêu đắt đỏ Kh-101 ảnh 10Lộ diện tính năng bí mật của tên lửa siêu đắt đỏ Kh-101 ảnh 11Lộ diện tính năng bí mật của tên lửa siêu đắt đỏ Kh-101 ảnh 12Lộ diện tính năng bí mật của tên lửa siêu đắt đỏ Kh-101 ảnh 13Lộ diện tính năng bí mật của tên lửa siêu đắt đỏ Kh-101 ảnh 14

Lộ diện tính năng bí mật của tên lửa siêu đắt đỏ Kh-101

ANTD.VN - Với đơn giá lên tới 13 triệu USD/quả nên dễ hiểu vì sao siêu tên lửa Kh-101 của Nga được trang bị đầy ắp những hệ thống dẫn đường và phòng vệ tinh vi.