Tiêm kích MiG-35 sẽ dễ dàng áp đảo F-16 trên chiến trường?Tiêm kích MiG-35 sẽ dễ dàng áp đảo F-16 trên chiến trường?Tiêm kích MiG-35 sẽ dễ dàng áp đảo F-16 trên chiến trường?Tiêm kích MiG-35 sẽ dễ dàng áp đảo F-16 trên chiến trường?Tiêm kích MiG-35 sẽ dễ dàng áp đảo F-16 trên chiến trường?Tiêm kích MiG-35 sẽ dễ dàng áp đảo F-16 trên chiến trường?Tiêm kích MiG-35 sẽ dễ dàng áp đảo F-16 trên chiến trường?Tiêm kích MiG-35 sẽ dễ dàng áp đảo F-16 trên chiến trường?Tiêm kích MiG-35 sẽ dễ dàng áp đảo F-16 trên chiến trường?Tiêm kích MiG-35 sẽ dễ dàng áp đảo F-16 trên chiến trường?Tiêm kích MiG-35 sẽ dễ dàng áp đảo F-16 trên chiến trường?Tiêm kích MiG-35 sẽ dễ dàng áp đảo F-16 trên chiến trường?Tiêm kích MiG-35 sẽ dễ dàng áp đảo F-16 trên chiến trường?Tiêm kích MiG-35 sẽ dễ dàng áp đảo F-16 trên chiến trường?

Tiêm kích MiG-35 sẽ dễ dàng áp đảo F-16 trên chiến trường?

ANTD.VN - Màn so tài giữa tiêm kích MiG-35 và F-16 đang nhận được sự mong đợi từ các chuyên gia quân sự quốc tế.