Nga phá hủy hơn 100 tên lửa HIMARS, 7.000 đạn pháo của Ukraine ảnh 1Nga phá hủy hơn 100 tên lửa HIMARS, 7.000 đạn pháo của Ukraine ảnh 2Nga phá hủy hơn 100 tên lửa HIMARS, 7.000 đạn pháo của Ukraine ảnh 3Nga phá hủy hơn 100 tên lửa HIMARS, 7.000 đạn pháo của Ukraine ảnh 4Nga phá hủy hơn 100 tên lửa HIMARS, 7.000 đạn pháo của Ukraine ảnh 5Nga phá hủy hơn 100 tên lửa HIMARS, 7.000 đạn pháo của Ukraine ảnh 6Nga phá hủy hơn 100 tên lửa HIMARS, 7.000 đạn pháo của Ukraine ảnh 7Nga phá hủy hơn 100 tên lửa HIMARS, 7.000 đạn pháo của Ukraine ảnh 8Nga phá hủy hơn 100 tên lửa HIMARS, 7.000 đạn pháo của Ukraine ảnh 9Nga phá hủy hơn 100 tên lửa HIMARS, 7.000 đạn pháo của Ukraine ảnh 10Nga phá hủy hơn 100 tên lửa HIMARS, 7.000 đạn pháo của Ukraine ảnh 11Nga phá hủy hơn 100 tên lửa HIMARS, 7.000 đạn pháo của Ukraine ảnh 12Nga phá hủy hơn 100 tên lửa HIMARS, 7.000 đạn pháo của Ukraine ảnh 13

Nga phá hủy hơn 100 tên lửa HIMARS, 7.000 đạn pháo của Ukraine

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 27/11 thông báo, Nga đã xoá sổ kho đạn chứa hơn 100 hoả tiễn HIMARS và 7 nghìn quả đạn pháo nước ngoài cung cấp cho Ukraine.