Nga lọt top 10 quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới bất chấp các lệnh trừng phạt ảnh 1Nga lọt top 10 quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới bất chấp các lệnh trừng phạt ảnh 2Nga lọt top 10 quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới bất chấp các lệnh trừng phạt ảnh 3Nga lọt top 10 quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới bất chấp các lệnh trừng phạt ảnh 4Nga lọt top 10 quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới bất chấp các lệnh trừng phạt ảnh 5Nga lọt top 10 quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới bất chấp các lệnh trừng phạt ảnh 6Nga lọt top 10 quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới bất chấp các lệnh trừng phạt ảnh 7Nga lọt top 10 quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới bất chấp các lệnh trừng phạt ảnh 8Nga lọt top 10 quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới bất chấp các lệnh trừng phạt ảnh 9Nga lọt top 10 quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới bất chấp các lệnh trừng phạt ảnh 10Nga lọt top 10 quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới bất chấp các lệnh trừng phạt ảnh 11Nga lọt top 10 quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới bất chấp các lệnh trừng phạt ảnh 12Nga lọt top 10 quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới bất chấp các lệnh trừng phạt ảnh 13Nga lọt top 10 quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới bất chấp các lệnh trừng phạt ảnh 14Nga lọt top 10 quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới bất chấp các lệnh trừng phạt ảnh 15Nga lọt top 10 quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới bất chấp các lệnh trừng phạt ảnh 16Nga lọt top 10 quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới bất chấp các lệnh trừng phạt ảnh 17Nga lọt top 10 quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới bất chấp các lệnh trừng phạt ảnh 18

Nga lọt top 10 quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới bất chấp các lệnh trừng phạt

ANTD.VN - Kim ngạch xuất khẩu của Nga vẫn gia tăng bất chấp các lệnh trừng phạt, điều này khiến phương Tây thực sự đau đầu.