Nga âm thầm hồi sinh xe thiết giáp chở quân BTR-87?Nga âm thầm hồi sinh xe thiết giáp chở quân BTR-87?Nga âm thầm hồi sinh xe thiết giáp chở quân BTR-87?Nga âm thầm hồi sinh xe thiết giáp chở quân BTR-87?Nga âm thầm hồi sinh xe thiết giáp chở quân BTR-87?Nga âm thầm hồi sinh xe thiết giáp chở quân BTR-87?Nga âm thầm hồi sinh xe thiết giáp chở quân BTR-87?Nga âm thầm hồi sinh xe thiết giáp chở quân BTR-87?Nga âm thầm hồi sinh xe thiết giáp chở quân BTR-87?Nga âm thầm hồi sinh xe thiết giáp chở quân BTR-87?Nga âm thầm hồi sinh xe thiết giáp chở quân BTR-87?Nga âm thầm hồi sinh xe thiết giáp chở quân BTR-87?Nga âm thầm hồi sinh xe thiết giáp chở quân BTR-87?Nga âm thầm hồi sinh xe thiết giáp chở quân BTR-87?

Nga âm thầm hồi sinh xe thiết giáp chở quân BTR-87?

ANTD.VN - Xe thiết giáp chở quân BTR-87 là một trong những dự án vũ khí chưa hoàn thành gây nhiều tiếc nuối nhất của Nga.