Nga khẩn trương xây dựng tàu ngầm hạt nhân bí ẩn lớp HuskyNga khẩn trương xây dựng tàu ngầm hạt nhân bí ẩn lớp HuskyNga khẩn trương xây dựng tàu ngầm hạt nhân bí ẩn lớp HuskyNga khẩn trương xây dựng tàu ngầm hạt nhân bí ẩn lớp HuskyNga khẩn trương xây dựng tàu ngầm hạt nhân bí ẩn lớp HuskyNga khẩn trương xây dựng tàu ngầm hạt nhân bí ẩn lớp HuskyNga khẩn trương xây dựng tàu ngầm hạt nhân bí ẩn lớp HuskyNga khẩn trương xây dựng tàu ngầm hạt nhân bí ẩn lớp HuskyNga khẩn trương xây dựng tàu ngầm hạt nhân bí ẩn lớp HuskyNga khẩn trương xây dựng tàu ngầm hạt nhân bí ẩn lớp HuskyNga khẩn trương xây dựng tàu ngầm hạt nhân bí ẩn lớp HuskyNga khẩn trương xây dựng tàu ngầm hạt nhân bí ẩn lớp HuskyNga khẩn trương xây dựng tàu ngầm hạt nhân bí ẩn lớp HuskyNga khẩn trương xây dựng tàu ngầm hạt nhân bí ẩn lớp Husky

Nga khẩn trương xây dựng tàu ngầm hạt nhân bí ẩn lớp Husky

ANTD.VN - Tàu ngầm hạt nhân bí ẩn của Nga thuộc Dự án 545 lớp Husky (Laika) đang được đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu chế tạo.