Nga giám sát chiến hạm Pháp đi vào Biển ĐenNga giám sát chiến hạm Pháp đi vào Biển ĐenNga giám sát chiến hạm Pháp đi vào Biển ĐenNga giám sát chiến hạm Pháp đi vào Biển ĐenNga giám sát chiến hạm Pháp đi vào Biển ĐenNga giám sát chiến hạm Pháp đi vào Biển ĐenNga giám sát chiến hạm Pháp đi vào Biển ĐenNga giám sát chiến hạm Pháp đi vào Biển ĐenNga giám sát chiến hạm Pháp đi vào Biển ĐenNga giám sát chiến hạm Pháp đi vào Biển ĐenNga giám sát chiến hạm Pháp đi vào Biển ĐenNga giám sát chiến hạm Pháp đi vào Biển ĐenNga giám sát chiến hạm Pháp đi vào Biển ĐenNga giám sát chiến hạm Pháp đi vào Biển ĐenNga giám sát chiến hạm Pháp đi vào Biển ĐenNga giám sát chiến hạm Pháp đi vào Biển ĐenNga giám sát chiến hạm Pháp đi vào Biển ĐenNga giám sát chiến hạm Pháp đi vào Biển ĐenNga giám sát chiến hạm Pháp đi vào Biển ĐenNga giám sát chiến hạm Pháp đi vào Biển Đen

Nga giám sát chiến hạm Pháp đi vào Biển Đen

ANTD.VN - Chiến hạm Pháp đi vào Biển Đen giữa lúc Moscow căng thẳng với phương Tây vì Ukraine. Hiện Nga thông báo đang theo dõi chiếc tàu chiến của Pháp này khi chúng đang gần biên giới của họ trên Biển Đen.