'Báo thép' BTR-82A Nga được chuyển giao cho Belarus với số lượng lớn'Báo thép' BTR-82A Nga được chuyển giao cho Belarus với số lượng lớn'Báo thép' BTR-82A Nga được chuyển giao cho Belarus với số lượng lớn'Báo thép' BTR-82A Nga được chuyển giao cho Belarus với số lượng lớn'Báo thép' BTR-82A Nga được chuyển giao cho Belarus với số lượng lớn'Báo thép' BTR-82A Nga được chuyển giao cho Belarus với số lượng lớn'Báo thép' BTR-82A Nga được chuyển giao cho Belarus với số lượng lớn'Báo thép' BTR-82A Nga được chuyển giao cho Belarus với số lượng lớn'Báo thép' BTR-82A Nga được chuyển giao cho Belarus với số lượng lớn'Báo thép' BTR-82A Nga được chuyển giao cho Belarus với số lượng lớn'Báo thép' BTR-82A Nga được chuyển giao cho Belarus với số lượng lớn'Báo thép' BTR-82A Nga được chuyển giao cho Belarus với số lượng lớn'Báo thép' BTR-82A Nga được chuyển giao cho Belarus với số lượng lớn'Báo thép' BTR-82A Nga được chuyển giao cho Belarus với số lượng lớn'Báo thép' BTR-82A Nga được chuyển giao cho Belarus với số lượng lớn'Báo thép' BTR-82A Nga được chuyển giao cho Belarus với số lượng lớn'Báo thép' BTR-82A Nga được chuyển giao cho Belarus với số lượng lớn

'Báo thép' BTR-82A Nga được chuyển giao cho Belarus với số lượng lớn

ANTD.VN - Mới đây, một lô xe chiến đấu bộ binh "Báo thép" BTR-82A cùng xe chỉ huy BTR-80K và xe bọc thép BMM do Nga sản xuất đã được chuyển giao đến Belarus.