Nga đăng video UAV tự sát phá hủy radar S-300 Ukraine ở Kherson ảnh 1Nga đăng video UAV tự sát phá hủy radar S-300 Ukraine ở Kherson ảnh 2Nga đăng video UAV tự sát phá hủy radar S-300 Ukraine ở Kherson ảnh 3Nga đăng video UAV tự sát phá hủy radar S-300 Ukraine ở Kherson ảnh 4Nga đăng video UAV tự sát phá hủy radar S-300 Ukraine ở Kherson ảnh 5Nga đăng video UAV tự sát phá hủy radar S-300 Ukraine ở Kherson ảnh 6Nga đăng video UAV tự sát phá hủy radar S-300 Ukraine ở Kherson ảnh 7Nga đăng video UAV tự sát phá hủy radar S-300 Ukraine ở Kherson ảnh 8Nga đăng video UAV tự sát phá hủy radar S-300 Ukraine ở Kherson ảnh 9Nga đăng video UAV tự sát phá hủy radar S-300 Ukraine ở Kherson ảnh 10Nga đăng video UAV tự sát phá hủy radar S-300 Ukraine ở Kherson ảnh 11Nga đăng video UAV tự sát phá hủy radar S-300 Ukraine ở Kherson ảnh 12Nga đăng video UAV tự sát phá hủy radar S-300 Ukraine ở Kherson ảnh 13Nga đăng video UAV tự sát phá hủy radar S-300 Ukraine ở Kherson ảnh 14Nga đăng video UAV tự sát phá hủy radar S-300 Ukraine ở Kherson ảnh 15Nga đăng video UAV tự sát phá hủy radar S-300 Ukraine ở Kherson ảnh 16

Nga đăng video UAV tự sát phá hủy radar S-300 Ukraine ở Kherson

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nga mới đây công bố video UAV tự sát Lancet tập kích phá hủy các radar cảnh giới đường không được Ukraine triển khai ở tỉnh Kherson.