Nga cảnh báo tấn công đoàn xe viện trợ quân sự từ Ba Lan cho UkraineNga cảnh báo tấn công đoàn xe viện trợ quân sự từ Ba Lan cho UkraineNga cảnh báo tấn công đoàn xe viện trợ quân sự từ Ba Lan cho UkraineNga cảnh báo tấn công đoàn xe viện trợ quân sự từ Ba Lan cho UkraineNga cảnh báo tấn công đoàn xe viện trợ quân sự từ Ba Lan cho UkraineNga cảnh báo tấn công đoàn xe viện trợ quân sự từ Ba Lan cho UkraineNga cảnh báo tấn công đoàn xe viện trợ quân sự từ Ba Lan cho UkraineNga cảnh báo tấn công đoàn xe viện trợ quân sự từ Ba Lan cho UkraineNga cảnh báo tấn công đoàn xe viện trợ quân sự từ Ba Lan cho UkraineNga cảnh báo tấn công đoàn xe viện trợ quân sự từ Ba Lan cho UkraineNga cảnh báo tấn công đoàn xe viện trợ quân sự từ Ba Lan cho UkraineNga cảnh báo tấn công đoàn xe viện trợ quân sự từ Ba Lan cho UkraineNga cảnh báo tấn công đoàn xe viện trợ quân sự từ Ba Lan cho UkraineNga cảnh báo tấn công đoàn xe viện trợ quân sự từ Ba Lan cho Ukraine

Nga cảnh báo tấn công đoàn xe viện trợ quân sự từ Ba Lan cho Ukraine

ANTD.VN - Viện trợ quân sự từ Ba Lan cho Ukraine đã khiến Nga cảm thấy tức giận, họ cảnh báo có thể tấn công thẳng vào các đoàn xe chở vũ khí.