Nga bất ngờ hoãn sáp nhập các vùng lãnh thổ Ukraine đã 'trưng cầu dân ý' ảnh 1Nga bất ngờ hoãn sáp nhập các vùng lãnh thổ Ukraine đã 'trưng cầu dân ý' ảnh 2Nga bất ngờ hoãn sáp nhập các vùng lãnh thổ Ukraine đã 'trưng cầu dân ý' ảnh 3Nga bất ngờ hoãn sáp nhập các vùng lãnh thổ Ukraine đã 'trưng cầu dân ý' ảnh 4Nga bất ngờ hoãn sáp nhập các vùng lãnh thổ Ukraine đã 'trưng cầu dân ý' ảnh 5Nga bất ngờ hoãn sáp nhập các vùng lãnh thổ Ukraine đã 'trưng cầu dân ý' ảnh 6Nga bất ngờ hoãn sáp nhập các vùng lãnh thổ Ukraine đã 'trưng cầu dân ý' ảnh 7Nga bất ngờ hoãn sáp nhập các vùng lãnh thổ Ukraine đã 'trưng cầu dân ý' ảnh 8Nga bất ngờ hoãn sáp nhập các vùng lãnh thổ Ukraine đã 'trưng cầu dân ý' ảnh 9Nga bất ngờ hoãn sáp nhập các vùng lãnh thổ Ukraine đã 'trưng cầu dân ý' ảnh 10Nga bất ngờ hoãn sáp nhập các vùng lãnh thổ Ukraine đã 'trưng cầu dân ý' ảnh 11Nga bất ngờ hoãn sáp nhập các vùng lãnh thổ Ukraine đã 'trưng cầu dân ý' ảnh 12Nga bất ngờ hoãn sáp nhập các vùng lãnh thổ Ukraine đã 'trưng cầu dân ý' ảnh 13Nga bất ngờ hoãn sáp nhập các vùng lãnh thổ Ukraine đã 'trưng cầu dân ý' ảnh 14

Nga bất ngờ hoãn sáp nhập các vùng lãnh thổ Ukraine đã 'trưng cầu dân ý'

ANTD.VN - Các vùng lãnh thổ Ukraine vừa tiến hành cuộc "trưng cầu dân ý" sẽ chưa sáp nhập với Liên bang Nga trong tương lai gần.