Pháo phòng không Gepard Ukraine phải được Osa-AKM bảo vệ ảnh 1Pháo phòng không Gepard Ukraine phải được Osa-AKM bảo vệ ảnh 2Pháo phòng không Gepard Ukraine phải được Osa-AKM bảo vệ ảnh 3Pháo phòng không Gepard Ukraine phải được Osa-AKM bảo vệ ảnh 4Pháo phòng không Gepard Ukraine phải được Osa-AKM bảo vệ ảnh 5Pháo phòng không Gepard Ukraine phải được Osa-AKM bảo vệ ảnh 6Pháo phòng không Gepard Ukraine phải được Osa-AKM bảo vệ ảnh 7Pháo phòng không Gepard Ukraine phải được Osa-AKM bảo vệ ảnh 8Pháo phòng không Gepard Ukraine phải được Osa-AKM bảo vệ ảnh 9Pháo phòng không Gepard Ukraine phải được Osa-AKM bảo vệ ảnh 10Pháo phòng không Gepard Ukraine phải được Osa-AKM bảo vệ ảnh 11Pháo phòng không Gepard Ukraine phải được Osa-AKM bảo vệ ảnh 12Pháo phòng không Gepard Ukraine phải được Osa-AKM bảo vệ ảnh 13Pháo phòng không Gepard Ukraine phải được Osa-AKM bảo vệ ảnh 14

Pháo phòng không Gepard Ukraine phải được Osa-AKM bảo vệ

ANTD.VN - Pháo phòng không Gepard do Đức viện trợ Ukraine đang phối hợp tác chiến cùng tổ hợp Osa-AKM chế tạo từ thời Liên Xô.