Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận 'hầu hết UAV nội địa không đạt yêu cầu' ảnh 1Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận 'hầu hết UAV nội địa không đạt yêu cầu' ảnh 2Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận 'hầu hết UAV nội địa không đạt yêu cầu' ảnh 3Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận 'hầu hết UAV nội địa không đạt yêu cầu' ảnh 4Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận 'hầu hết UAV nội địa không đạt yêu cầu' ảnh 5Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận 'hầu hết UAV nội địa không đạt yêu cầu' ảnh 6Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận 'hầu hết UAV nội địa không đạt yêu cầu' ảnh 7Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận 'hầu hết UAV nội địa không đạt yêu cầu' ảnh 8Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận 'hầu hết UAV nội địa không đạt yêu cầu' ảnh 9Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận 'hầu hết UAV nội địa không đạt yêu cầu' ảnh 10Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận 'hầu hết UAV nội địa không đạt yêu cầu' ảnh 11Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận 'hầu hết UAV nội địa không đạt yêu cầu' ảnh 12Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận 'hầu hết UAV nội địa không đạt yêu cầu' ảnh 13Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận 'hầu hết UAV nội địa không đạt yêu cầu' ảnh 14

Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận 'hầu hết UAV nội địa không đạt yêu cầu'

ANTD.VN - UAV nội địa của Nga hoạt động chưa thực sự hiệu quả. Điều này được Bộ Quốc phòng Nga chính thức thừa nhận.