Nga bắt đầu sản xuất mới và nâng cấp 1.000 xe tăng ảnh 1Nga bắt đầu sản xuất mới và nâng cấp 1.000 xe tăng ảnh 2Nga bắt đầu sản xuất mới và nâng cấp 1.000 xe tăng ảnh 3Nga bắt đầu sản xuất mới và nâng cấp 1.000 xe tăng ảnh 4Nga bắt đầu sản xuất mới và nâng cấp 1.000 xe tăng ảnh 5Nga bắt đầu sản xuất mới và nâng cấp 1.000 xe tăng ảnh 6Nga bắt đầu sản xuất mới và nâng cấp 1.000 xe tăng ảnh 7Nga bắt đầu sản xuất mới và nâng cấp 1.000 xe tăng ảnh 8Nga bắt đầu sản xuất mới và nâng cấp 1.000 xe tăng ảnh 9Nga bắt đầu sản xuất mới và nâng cấp 1.000 xe tăng ảnh 10Nga bắt đầu sản xuất mới và nâng cấp 1.000 xe tăng ảnh 11Nga bắt đầu sản xuất mới và nâng cấp 1.000 xe tăng ảnh 12Nga bắt đầu sản xuất mới và nâng cấp 1.000 xe tăng ảnh 13Nga bắt đầu sản xuất mới và nâng cấp 1.000 xe tăng ảnh 14Nga bắt đầu sản xuất mới và nâng cấp 1.000 xe tăng ảnh 15

Nga bắt đầu sản xuất mới và nâng cấp 1.000 xe tăng

ANTD.VN - Liên bang Nga bắt đầu sản xuất và hiện đại hóa 1.000 xe tăng tại nhà máy Omsk thuộc Tập đoàn UralVagonZavod, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - ông Dmitry Medvedev cho biết.