Bế mạc Hội nghị Trung ương 11 - khóa XI:

Nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước nhân dân và đất nước

ANTĐ -  Chiều qua 7-5, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm. 

Trước đó, vào buổi sáng 7-5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về việc thực hiện chủ trương đầu tư Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành đã xác định trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng. 

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên bế mạc tại Hội trường Trung ương Đảng vào buổi chiều 7-5. 

Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị đọc Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; về số lượng đại biểu và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XII của Đảng. 

Nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước nhân dân và đất nước  ảnh 1

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự bế mạc Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị đọc báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về mô hình tổ chức chính quyền địa phương. 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết một số nội dung về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII và về mô hình tổ chức chính quyền địa phương; thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. 

Đồng chí Tổng Bí thư phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 11, trong đó khái quát lại những kết quả chủ yếu của Hội nghị và nhấn mạnh thêm một số vấn đề để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Trung ương đã xem xét, quyết định về: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XII của Đảng; đồng thời cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng khác. Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí cao thông qua Nghị quyết Hội nghị. 

Tổng Bí thư khẳng định, khó khăn, thách thức vẫn còn nhiều, nhất là trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực đang có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp. Vì vậy, để có thể hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2015, tiến tới Đại hội XII của Đảng, Tổng Bí thư đề nghị “mỗi đồng chí Trung ương hãy nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thật tốt Nghị quyết đại hội XI, các nghị quyết của Trung ương. Đặc biệt là chủ động, tích cực tham gia chuẩn bị thật tốt nhân sự Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XII; bầu chọn đủ số lượng, bảo đảm về chất lượng, cơ cấu đại biểu tham dự Đại hội theo đúng tinh thần của Nghị quyết Trung ương lần này”.