NATO mua lượng lớn pháo tự hành 2S22 Bogdana để trang bị cho chính Quân đội UkraineNATO mua lượng lớn pháo tự hành 2S22 Bogdana để trang bị cho chính Quân đội UkraineNATO mua lượng lớn pháo tự hành 2S22 Bogdana để trang bị cho chính Quân đội UkraineNATO mua lượng lớn pháo tự hành 2S22 Bogdana để trang bị cho chính Quân đội UkraineNATO mua lượng lớn pháo tự hành 2S22 Bogdana để trang bị cho chính Quân đội UkraineNATO mua lượng lớn pháo tự hành 2S22 Bogdana để trang bị cho chính Quân đội UkraineNATO mua lượng lớn pháo tự hành 2S22 Bogdana để trang bị cho chính Quân đội UkraineNATO mua lượng lớn pháo tự hành 2S22 Bogdana để trang bị cho chính Quân đội UkraineNATO mua lượng lớn pháo tự hành 2S22 Bogdana để trang bị cho chính Quân đội UkraineNATO mua lượng lớn pháo tự hành 2S22 Bogdana để trang bị cho chính Quân đội UkraineNATO mua lượng lớn pháo tự hành 2S22 Bogdana để trang bị cho chính Quân đội UkraineNATO mua lượng lớn pháo tự hành 2S22 Bogdana để trang bị cho chính Quân đội UkraineNATO mua lượng lớn pháo tự hành 2S22 Bogdana để trang bị cho chính Quân đội UkraineNATO mua lượng lớn pháo tự hành 2S22 Bogdana để trang bị cho chính Quân đội UkraineNATO mua lượng lớn pháo tự hành 2S22 Bogdana để trang bị cho chính Quân đội UkraineNATO mua lượng lớn pháo tự hành 2S22 Bogdana để trang bị cho chính Quân đội Ukraine

NATO mua lượng lớn pháo tự hành 2S22 Bogdana để trang bị cho chính Quân đội Ukraine

ANTD.VN - Ukraine sẽ sản xuất pháo tự hành 2S22 Bogdana với số lượng lớn theo hợp đồng ký với nước ngoài, nhưng đối tượng sử dụng lại chính là lực lượng vũ trang nước này.