Mỹ lần đầu triển khai tên lửa tầm xa tại Đức kể từ khi kết thúc Chiến tranh LạnhMỹ lần đầu triển khai tên lửa tầm xa tại Đức kể từ khi kết thúc Chiến tranh LạnhMỹ lần đầu triển khai tên lửa tầm xa tại Đức kể từ khi kết thúc Chiến tranh LạnhMỹ lần đầu triển khai tên lửa tầm xa tại Đức kể từ khi kết thúc Chiến tranh LạnhMỹ lần đầu triển khai tên lửa tầm xa tại Đức kể từ khi kết thúc Chiến tranh LạnhMỹ lần đầu triển khai tên lửa tầm xa tại Đức kể từ khi kết thúc Chiến tranh LạnhMỹ lần đầu triển khai tên lửa tầm xa tại Đức kể từ khi kết thúc Chiến tranh LạnhMỹ lần đầu triển khai tên lửa tầm xa tại Đức kể từ khi kết thúc Chiến tranh LạnhMỹ lần đầu triển khai tên lửa tầm xa tại Đức kể từ khi kết thúc Chiến tranh LạnhMỹ lần đầu triển khai tên lửa tầm xa tại Đức kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh

Mỹ lần đầu triển khai tên lửa tầm xa tại Đức kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh

ANTD.VN - Việc Mỹ triển khai tên lửa tầm xa tới Đức là nguy cơ thổi bùng lên một cuộc chạy đua vũ trang mới tại châu Âu.