Tiêm kích Su-30SM2 bắt đầu được 'đồng nhất hóa' với Su-35STiêm kích Su-30SM2 bắt đầu được 'đồng nhất hóa' với Su-35STiêm kích Su-30SM2 bắt đầu được 'đồng nhất hóa' với Su-35STiêm kích Su-30SM2 bắt đầu được 'đồng nhất hóa' với Su-35STiêm kích Su-30SM2 bắt đầu được 'đồng nhất hóa' với Su-35STiêm kích Su-30SM2 bắt đầu được 'đồng nhất hóa' với Su-35STiêm kích Su-30SM2 bắt đầu được 'đồng nhất hóa' với Su-35STiêm kích Su-30SM2 bắt đầu được 'đồng nhất hóa' với Su-35STiêm kích Su-30SM2 bắt đầu được 'đồng nhất hóa' với Su-35STiêm kích Su-30SM2 bắt đầu được 'đồng nhất hóa' với Su-35STiêm kích Su-30SM2 bắt đầu được 'đồng nhất hóa' với Su-35STiêm kích Su-30SM2 bắt đầu được 'đồng nhất hóa' với Su-35STiêm kích Su-30SM2 bắt đầu được 'đồng nhất hóa' với Su-35STiêm kích Su-30SM2 bắt đầu được 'đồng nhất hóa' với Su-35S

Tiêm kích Su-30SM2 bắt đầu được 'đồng nhất hóa' với Su-35S

ANTD.VN - Tiêm kích Su-30SM2 sẽ sử dụng chung nhiều thiết bị và vũ khí với Su-35S, điều này đã được lên ý tưởng từ lâu nhưng bây giờ mới bước vào giai đoạn thực hiện.