Nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 15 và 16-8, UBND thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2022.

Đây là dịp củng cố nhận thức, hành động, xác định rõ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an nhân dân (CAND) làm nòng cốt; đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa phương.

Thông qua việc tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ để biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT, phổ biến và nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến, kinh nghiệm hay, cách làm có hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; giữ vững ANTT, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Mỹ Đức phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Mỹ Đức phát biểu tại hội nghị

Dự và chỉ đạo hội nghị xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Mỹ Đức ghi nhận những thành tích nhân dân và cán bộ chính quyền thị trấn Đại Nghĩa đã đạt được trong thời gian qua.

Mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trện bảo vệ an ninh Tổ quốc

Đồng chí Đỗ Trung Hai yêu cầu trong thời gian tới Đảng ủy, UBND, Ban chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội thị trấn Đại Nghĩa tiếp tục chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ hướng về cơ sở, thôn, xóm, khu dân cư, các cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục để Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ thực sự là Ngày hội của nhân dân; mang ý nghĩa sâu sắc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT.

Tăng cường công tác thông tin, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong công tác tuyên truyền nhằm nâng cao hiệu quả công tác phong trào, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên không gian mạng.

Đồng chí Nguyễn Văn Hải - UVBTV- Bí thư Đảng ủy thị trấn Đại Nghĩa trao khen thưởng

Đồng chí Nguyễn Văn Hải - UVBTV- Bí thư Đảng ủy thị trấn Đại Nghĩa trao khen thưởng

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Thường xuyên quan tâm chỉ đạo sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, qua đó rút ra kinh nghiệm để phổ biến, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Lực lượng Công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tinh thần chủ động, sáng tạo, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp; hướng dân người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. Chú trọng tham mưu, phối hợp đẩy mạnh các hoạt động thiết thực trong Ngày hội tạo không khí vui tươi, phấn khởi; xây dựng mối liên hệ gắn bó chặt chẽ giữa lực lượng CAND với các tầng lớp nhân dân, cũng như xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn.