Năm 2015: Diện tích nhà ở bình quân đạt 21,5m2 sàn/người

ANTĐ - Bộ Xây dựng vừa đặt mục tiêu, trong năm 2015, diện tích bình quân nhà ở toàn quốc sẽ đạt khoảng 21,5m2 sàn/người, tăng 0,9m2 so với 2014. Theo Bộ Xây dựng, diện tích bình quân nhà ở toàn quốc năm 2014 đạt khoảng 20,6 m2 sàn/người (tăng 1m2 so với năm 2013). Cả nước hiện có khoảng 1,8 triệu m2 nhà ở xã hội.

Bộ Xây dựng cũng sẽ triển khai thực hiện Luật Nhà ở 2014 và các văn bản hướng dẫn thực hiện các chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, người nghèo khu vực nông thôn, khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão, lũ. Cùng với đó, sẽ đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp ở đô thị, nhà ở cho công nhân, sinh viên.