Mỹ tăng gấp 3 lần số tên lửa Tomahawk trên tàu ngầm lớp VirginiaMỹ tăng gấp 3 lần số tên lửa Tomahawk trên tàu ngầm lớp VirginiaMỹ tăng gấp 3 lần số tên lửa Tomahawk trên tàu ngầm lớp VirginiaMỹ tăng gấp 3 lần số tên lửa Tomahawk trên tàu ngầm lớp VirginiaMỹ tăng gấp 3 lần số tên lửa Tomahawk trên tàu ngầm lớp VirginiaMỹ tăng gấp 3 lần số tên lửa Tomahawk trên tàu ngầm lớp VirginiaMỹ tăng gấp 3 lần số tên lửa Tomahawk trên tàu ngầm lớp VirginiaMỹ tăng gấp 3 lần số tên lửa Tomahawk trên tàu ngầm lớp VirginiaMỹ tăng gấp 3 lần số tên lửa Tomahawk trên tàu ngầm lớp VirginiaMỹ tăng gấp 3 lần số tên lửa Tomahawk trên tàu ngầm lớp Virginia

Mỹ tăng gấp 3 lần số tên lửa Tomahawk trên tàu ngầm lớp Virginia

ANTD.VN - Hải quân Mỹ vừa lần đầu tiên phóng thử 2 tên lửa hành trình Tomahawk từ một hệ thống phóng mới lắp đặt trên tàu ngầm lớp Virginia USS North Dakota.