Mỹ sẽ cấp 220 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk cho Australia ảnh 1Mỹ sẽ cấp 220 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk cho Australia ảnh 2Mỹ sẽ cấp 220 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk cho Australia ảnh 3Mỹ sẽ cấp 220 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk cho Australia ảnh 4Mỹ sẽ cấp 220 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk cho Australia ảnh 5Mỹ sẽ cấp 220 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk cho Australia ảnh 6Mỹ sẽ cấp 220 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk cho Australia ảnh 7Mỹ sẽ cấp 220 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk cho Australia ảnh 8Mỹ sẽ cấp 220 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk cho Australia ảnh 9Mỹ sẽ cấp 220 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk cho Australia ảnh 10Mỹ sẽ cấp 220 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk cho Australia ảnh 11Mỹ sẽ cấp 220 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk cho Australia ảnh 12Mỹ sẽ cấp 220 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk cho Australia ảnh 13Mỹ sẽ cấp 220 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk cho Australia ảnh 14Mỹ sẽ cấp 220 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk cho Australia ảnh 15Mỹ sẽ cấp 220 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk cho Australia ảnh 16Mỹ sẽ cấp 220 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk cho Australia ảnh 17Mỹ sẽ cấp 220 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk cho Australia ảnh 18Mỹ sẽ cấp 220 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk cho Australia ảnh 19Mỹ sẽ cấp 220 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk cho Australia ảnh 20Mỹ sẽ cấp 220 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk cho Australia ảnh 21Mỹ sẽ cấp 220 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk cho Australia ảnh 22Mỹ sẽ cấp 220 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk cho Australia ảnh 23Mỹ sẽ cấp 220 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk cho Australia ảnh 24Mỹ sẽ cấp 220 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk cho Australia ảnh 25Mỹ sẽ cấp 220 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk cho Australia ảnh 26Mỹ sẽ cấp 220 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk cho Australia ảnh 27Mỹ sẽ cấp 220 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk cho Australia ảnh 28Mỹ sẽ cấp 220 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk cho Australia ảnh 29Mỹ sẽ cấp 220 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk cho Australia ảnh 30

Mỹ sẽ cấp 220 'sứ giả chiến tranh' Tomahawk cho Australia

ANTD.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ vừa phê duyệt thương vụ bán 220 quả tên lửa hành trình Tomahawk hay còn biết tới với biệt danh "Sứ giả chiến tranh" cho Australia. Được biết tổng giá trị thương vụ này bao gồm tên lửa và ống phóng trị giá 895 triệu USD.