Uy lực của súng phóng lựu ‘sát thủ diệt bộ binh’ Mk-19 trong tay lính Ukraine ảnh 1Uy lực của súng phóng lựu ‘sát thủ diệt bộ binh’ Mk-19 trong tay lính Ukraine ảnh 2Uy lực của súng phóng lựu ‘sát thủ diệt bộ binh’ Mk-19 trong tay lính Ukraine ảnh 3Uy lực của súng phóng lựu ‘sát thủ diệt bộ binh’ Mk-19 trong tay lính Ukraine ảnh 4Uy lực của súng phóng lựu ‘sát thủ diệt bộ binh’ Mk-19 trong tay lính Ukraine ảnh 5Uy lực của súng phóng lựu ‘sát thủ diệt bộ binh’ Mk-19 trong tay lính Ukraine ảnh 6Uy lực của súng phóng lựu ‘sát thủ diệt bộ binh’ Mk-19 trong tay lính Ukraine ảnh 7Uy lực của súng phóng lựu ‘sát thủ diệt bộ binh’ Mk-19 trong tay lính Ukraine ảnh 8Uy lực của súng phóng lựu ‘sát thủ diệt bộ binh’ Mk-19 trong tay lính Ukraine ảnh 9Uy lực của súng phóng lựu ‘sát thủ diệt bộ binh’ Mk-19 trong tay lính Ukraine ảnh 10Uy lực của súng phóng lựu ‘sát thủ diệt bộ binh’ Mk-19 trong tay lính Ukraine ảnh 11Uy lực của súng phóng lựu ‘sát thủ diệt bộ binh’ Mk-19 trong tay lính Ukraine ảnh 12Uy lực của súng phóng lựu ‘sát thủ diệt bộ binh’ Mk-19 trong tay lính Ukraine ảnh 13Uy lực của súng phóng lựu ‘sát thủ diệt bộ binh’ Mk-19 trong tay lính Ukraine ảnh 14Uy lực của súng phóng lựu ‘sát thủ diệt bộ binh’ Mk-19 trong tay lính Ukraine ảnh 15Uy lực của súng phóng lựu ‘sát thủ diệt bộ binh’ Mk-19 trong tay lính Ukraine ảnh 16Uy lực của súng phóng lựu ‘sát thủ diệt bộ binh’ Mk-19 trong tay lính Ukraine ảnh 17Uy lực của súng phóng lựu ‘sát thủ diệt bộ binh’ Mk-19 trong tay lính Ukraine ảnh 18Uy lực của súng phóng lựu ‘sát thủ diệt bộ binh’ Mk-19 trong tay lính Ukraine ảnh 19Uy lực của súng phóng lựu ‘sát thủ diệt bộ binh’ Mk-19 trong tay lính Ukraine ảnh 20

Uy lực của súng phóng lựu ‘sát thủ diệt bộ binh’ Mk-19 trong tay lính Ukraine

ANTD.VN - Súng phóng lựu Mk-19 của Mỹ được coi là "khắc tinh của chiến thuật biển người", hiện loại vũ khí này đã được Washington cấp cho quân đội Ukraine.