Mỹ có thể cung cấp cho Nga một thỏa thuận hấp dẫn về Crimea và Donbass? ảnh 1Mỹ có thể cung cấp cho Nga một thỏa thuận hấp dẫn về Crimea và Donbass? ảnh 2Mỹ có thể cung cấp cho Nga một thỏa thuận hấp dẫn về Crimea và Donbass? ảnh 3Mỹ có thể cung cấp cho Nga một thỏa thuận hấp dẫn về Crimea và Donbass? ảnh 4Mỹ có thể cung cấp cho Nga một thỏa thuận hấp dẫn về Crimea và Donbass? ảnh 5Mỹ có thể cung cấp cho Nga một thỏa thuận hấp dẫn về Crimea và Donbass? ảnh 6Mỹ có thể cung cấp cho Nga một thỏa thuận hấp dẫn về Crimea và Donbass? ảnh 7Mỹ có thể cung cấp cho Nga một thỏa thuận hấp dẫn về Crimea và Donbass? ảnh 8Mỹ có thể cung cấp cho Nga một thỏa thuận hấp dẫn về Crimea và Donbass? ảnh 9Mỹ có thể cung cấp cho Nga một thỏa thuận hấp dẫn về Crimea và Donbass? ảnh 10Mỹ có thể cung cấp cho Nga một thỏa thuận hấp dẫn về Crimea và Donbass? ảnh 11Mỹ có thể cung cấp cho Nga một thỏa thuận hấp dẫn về Crimea và Donbass? ảnh 12Mỹ có thể cung cấp cho Nga một thỏa thuận hấp dẫn về Crimea và Donbass? ảnh 13Mỹ có thể cung cấp cho Nga một thỏa thuận hấp dẫn về Crimea và Donbass? ảnh 14

Mỹ có thể cung cấp cho Nga một thỏa thuận hấp dẫn về Crimea và Donbass?

ANTD.VN - Mỹ có thể đưa ra cho Nga một thỏa thuận hấp dẫn về Crimea và Donbass, qua đó Ukraine có thể lặp lại số phận của Áo trong quá khứ. Tuy nhiên, liệu bản thân Ukraine có chấp nhận điều này?