Mỹ bất ngờ triển khai vũ khí cực mạnh tới Syria, khiến Nga lo lắng (2)Mỹ bất ngờ triển khai vũ khí cực mạnh tới Syria, khiến Nga lo lắng (2)Mỹ bất ngờ triển khai vũ khí cực mạnh tới Syria, khiến Nga lo lắng (2)Mỹ bất ngờ triển khai vũ khí cực mạnh tới Syria, khiến Nga lo lắng (2)Mỹ bất ngờ triển khai vũ khí cực mạnh tới Syria, khiến Nga lo lắng (2)Mỹ bất ngờ triển khai vũ khí cực mạnh tới Syria, khiến Nga lo lắng (2)Mỹ bất ngờ triển khai vũ khí cực mạnh tới Syria, khiến Nga lo lắng (2)Mỹ bất ngờ triển khai vũ khí cực mạnh tới Syria, khiến Nga lo lắng (2)Mỹ bất ngờ triển khai vũ khí cực mạnh tới Syria, khiến Nga lo lắng (2)Mỹ bất ngờ triển khai vũ khí cực mạnh tới Syria, khiến Nga lo lắng (2)Mỹ bất ngờ triển khai vũ khí cực mạnh tới Syria, khiến Nga lo lắng (2)Mỹ bất ngờ triển khai vũ khí cực mạnh tới Syria, khiến Nga lo lắng (2)Mỹ bất ngờ triển khai vũ khí cực mạnh tới Syria, khiến Nga lo lắng (2)Mỹ bất ngờ triển khai vũ khí cực mạnh tới Syria, khiến Nga lo lắng (2)Mỹ bất ngờ triển khai vũ khí cực mạnh tới Syria, khiến Nga lo lắng (2)

Mỹ bất ngờ triển khai vũ khí cực mạnh tới Syria, khiến Nga lo lắng (2)

ANTD.VN -Nếu Nga triển khai hầu hết các hệ thống vũ khí hiện đại mới nhất của mình vừa nhằm mục đích thử nghiệm, phô diễn tính năng và duy trì chính quyền của tổng thống Assad, thì Mỹ lại triển khai những vũ khí đã được chứng minh tính hiệu quả các các cuộc xung đột trong quá khứ, và họ cũng muốn bảo trợ tối đa cho lực lượng đối lập Syria.