Mưu đồ ly khai tự trị dưới vỏ bọc tôn giáo: CHPC và sự ngoan cố của Aga

ANTD.VN -  Tin lành Đấng Christ là tổ chức phản động đội lốt tôn giáo để tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Do đó, mọi hoạt động liên quan đến tổ chức này đều là hành vi vi phạm pháp luật. Tháng 9/2020, A Ga chính thức thay đổi logo và tên gọi của ECCV thành “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên, gọi tắt là CHPC.