Mưa giông sầm sập trút xuống, trời Hà Nội tối đen, nhiều tuyến phố ngập trắngMưa giông sầm sập trút xuống, trời Hà Nội tối đen, nhiều tuyến phố ngập trắngMưa giông sầm sập trút xuống, trời Hà Nội tối đen, nhiều tuyến phố ngập trắngMưa giông sầm sập trút xuống, trời Hà Nội tối đen, nhiều tuyến phố ngập trắngMưa giông sầm sập trút xuống, trời Hà Nội tối đen, nhiều tuyến phố ngập trắngMưa giông sầm sập trút xuống, trời Hà Nội tối đen, nhiều tuyến phố ngập trắngMưa giông sầm sập trút xuống, trời Hà Nội tối đen, nhiều tuyến phố ngập trắngMưa giông sầm sập trút xuống, trời Hà Nội tối đen, nhiều tuyến phố ngập trắngMưa giông sầm sập trút xuống, trời Hà Nội tối đen, nhiều tuyến phố ngập trắngMưa giông sầm sập trút xuống, trời Hà Nội tối đen, nhiều tuyến phố ngập trắngMưa giông sầm sập trút xuống, trời Hà Nội tối đen, nhiều tuyến phố ngập trắng

Mưa giông sầm sập trút xuống, trời Hà Nội tối đen, nhiều tuyến phố ngập trắng

ANTD.VN - Đầu giờ chiều nay, 31/7, một trận mưa giông bất ngờ trút xuống khu vực Hà Nội khiến trời đang nắng chuyển sang tối đen, nhiều tuyến phố ngập trắng...