Mỗi năm trả 155.000 tỷ đồng nợ công

ANTĐ - Số tiền ngân sách dành cho chi trả nợ năm 2016 chiếm khoảng 14,7% tổng thu ngân sách Nhà nước, tương đương khoảng 150.000 tỷ đồng, đây là con số Bộ Tài chính vừa công bố. 

Ông Trương Hùng Long - Cục trưởng Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) cho biết, thời điểm Việt Nam phải trả nợ nhiều là từ năm   2022-2025. Hiện Chính phủ đang làm việc với Ngân hàng Thế giới (WB) để có lộ trình trả nợ, hạn chế tối đa tác động trả nợ nhanh tới ngân sách Nhà nước và chủ đầu tư sử dụng vốn ODA.

Trước mắt, ngân sách Nhà nước đang phải tập trung xử lý những khoản vay ngắn hạn trong nước. Đặc biệt, những khoản Chính phủ vay trong giai đoạn 2011-2013, với 70% vốn huy động thông qua tín phiếu, trái phiếu kỳ hạn 3-5 năm, nay tới kỳ hạn phải trả.