Mới: Đề xuất quy định lực lượng Cảnh vệ được tổ chức tại Bộ Công an và Bộ Quốc phòng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tại Dự thảo Luật Cảnh vệ sửa đổi, Bộ Công an đã đề xuất bổ sung quy định lực lượng Cảnh vệ được tổ chức tại Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

Về căn cứ sửa đổi, bổ sung, Khoản 1 Điều 16 Luật Cảnh vệ hiện hành quy định “lực lượng Cảnh vệ được tổ chức tại Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, bao gồm Cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thuộc Bộ Công an; Cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ của Cục Bảo vệ an ninh Quân đội thuộc Bộ Quốc phòng”.

Theo Bộ Công an, quy định này chưa phù hợp với khoản 2 Điều 18 Luật Công an nhân dân “Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đơn vị trực thuộc...” nên chưa tương thích với thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công an theo khoản 2 Điều 18 Luật Công an nhân dân trong trường hợp cần bố trí cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ tại Công an các địa phương.

Thực tế hiện nay, ngoài lực lượng Cảnh vệ ở Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội còn có cán bộ, chiến sĩ công an các địa phương, các quân khu, quân chủng tham gia thực hiện công tác cảnh vệ, nhất là ở các địa phương trọng điểm, có nhiều hoạt động của đối tượng cảnh vệ, nhưng do Luật quy định lực lượng Cảnh vệ chỉ tổ chức ở Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Cục Bảo vệ an ninh Quân đội nên Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng không có căn cứ để bố trí cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác theo thẩm quyền.

Ngoài nội dung trên, tại Dự thảo Luật Cảnh vệ, cơ quan soạn thảo còn đề xuất sửa đổi, bổ sung các điểm g, h, i vào sau điểm e vào khoản 1 Điều 18: “Huấn luyện, bồi dưỡng điều lệnh, quân sự, võ thuật, kỹ thuật, chiến thuật đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân, lực lượng tham gia thực hiện công tác cảnh vệ và lực lượng khác phục vụ nhiệm vụ cảnh vệ;

Huấn luyện nâng cao, huấn luyện đặc thù, diễn tập phương án tác chiến thực hiện nhiệm vụ cảnh vệ; Quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ phục vụ nhiệm vụ cảnh vệ”.

Điều này nhằm luật hóa một số nhiệm vụ lực lượng Cảnh vệ đang triển khai thực hiện như xây dựng, diễn tập phương án để thực hiện công tác cảnh vệ, huấn luyện, bồi dưỡng điều lệnh, quân sự, võ thuật, kỹ thuật, chiến thuật đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân, huấn luyện nâng cao, huấn luyện đặc thù, diễn tập phương án tác chiến thực hiện nhiệm vụ cảnh vệ; đồng thời tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cảnh vệ cho Công an các đơn vị, địa phương; lực lượng tham gia thực hiện công tác cảnh vệ và lực lượng khác phục vụ nhiệm vụ cảnh vệ; quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ phục vụ công tác cảnh vệ.

Các nhiệm vụ trên, lực lượng Cảnh vệ đang triển khai thực hiện; do vậy cần luật hóa để có căn cứ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng Cảnh vệ thực thi nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Dự thảo còn sửa đổi, bổ sung Điều 20 theo hướng luật hóa một số quyền hạn của Tư lệnh Bộ Tư lệnh và Cục trưởng Cục Bảo vệ an ninh Quân đội trong thực hiện công tác cảnh vệ; cụ thể như “quyết định phát hành thẻ, phù hiệu phục vụ công tác cảnh vệ; trong trường hợp cần thiết, quyết định thuê lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ bảo vệ đối tượng cảnh vệ khi đi công tác nước ngoài”…