Bế mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII:

Mở ra thời kỳ phát triển mới, vẻ vang, tốt đẹp

  • 29/01/2016 08:59
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến - Minh Trí
  • In bài

ANTĐ - Hôm qua, 28-1, tại phiên bế mạc, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã công bố kết quả bầu 19 Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII.

Mở ra thời kỳ phát triển mới, vẻ vang, tốt đẹp ảnh 1

Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ra mắt Đại hội

Theo đó, Bộ Chính trị khóa XII gồm 19 Ủy viên, gồm: đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư; đồng chí Trần Đại Quang - Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Ngô Xuân Lịch - Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí    Tô Lâm - Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Đinh Thế Huynh - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phạm Minh Chính - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Tòng Thị Phóng - Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Trần Quốc Vượng - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí  Phạm Bình Minh - Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trương Thị Mai - Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội; đồng chí Trương Hòa Bình - Chánh án TAND Tối cao; đồng chí Nguyễn Văn Bình - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; đồng chí Võ Văn Thưởng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; đồng chí  Đinh La Thăng - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; đồng chí Hoàng Trung Hải - Phó Thủ tướng Chính phủ.

Cũng tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tái cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị phân công một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư. Đồng thời, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu 3 đồng chí vào Ban Bí thư gồm: đồng chí Lương Cường - Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Nên - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Viện trưởng Viện KSND Tối cao.

Hội nghị cũng bầu Ủy ban Kiểm tra  Trung ương khóa XII gồm 21 đồng chí; bầu đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Tại phiên bế mạc, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn đại biểu Đại hội đã tín nhiệm bầu các Ủy viên khóa XII vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, giao cho trọng trách lớn lao trước Đảng, nhân dân và đất nước.

Tổng Bí thư kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở nước ngoài, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII, mở ra thời kỳ phát triển mới, vẻ vang, tốt đẹp của đất nước, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

1. Đồng chí Trần Quốc Vượng 
2. Đồng chí Mai Trực 
3. Đồng chí Nguyễn Đức Hải 
4. Đồng chí Sa Như Hòa 
5. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài 
6. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn 
7. Đồng chí Nguyễn Văn Nhân 
8. Đồng chí Tô Quang Thu 
9. Đồng chí Trần Cẩm Tú 
10. Đồng chí Nguyễn Công Học 
11. Đồng chí Võ Minh Khương 
12. Đồng chí Nguyễn Văn Doanh 
13. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngà 
14. Đồng chí Hà Quốc Trị 
15. Đồng chí Cao Văn Thống 
16. Đồng chí Vũ Khắc Hùng 
17. Đồng chí Nghiêm Phú Cường 
18. Đồng chí Nguyễn Thế Toàn 
19. Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp 
20. Đồng chí Huỳnh Thị Xuân Lam 
21. Đồng chí Trần Tiến Hưng

Tin cùng chuyên mục