'Mìn nhảy' chống tăng PTKM-1R tự tìm mục tiêu của Nga ảnh 1'Mìn nhảy' chống tăng PTKM-1R tự tìm mục tiêu của Nga ảnh 2'Mìn nhảy' chống tăng PTKM-1R tự tìm mục tiêu của Nga ảnh 3'Mìn nhảy' chống tăng PTKM-1R tự tìm mục tiêu của Nga ảnh 4'Mìn nhảy' chống tăng PTKM-1R tự tìm mục tiêu của Nga ảnh 5'Mìn nhảy' chống tăng PTKM-1R tự tìm mục tiêu của Nga ảnh 6'Mìn nhảy' chống tăng PTKM-1R tự tìm mục tiêu của Nga ảnh 7'Mìn nhảy' chống tăng PTKM-1R tự tìm mục tiêu của Nga ảnh 8'Mìn nhảy' chống tăng PTKM-1R tự tìm mục tiêu của Nga ảnh 9'Mìn nhảy' chống tăng PTKM-1R tự tìm mục tiêu của Nga ảnh 10'Mìn nhảy' chống tăng PTKM-1R tự tìm mục tiêu của Nga ảnh 11'Mìn nhảy' chống tăng PTKM-1R tự tìm mục tiêu của Nga ảnh 12'Mìn nhảy' chống tăng PTKM-1R tự tìm mục tiêu của Nga ảnh 13'Mìn nhảy' chống tăng PTKM-1R tự tìm mục tiêu của Nga ảnh 14'Mìn nhảy' chống tăng PTKM-1R tự tìm mục tiêu của Nga ảnh 15'Mìn nhảy' chống tăng PTKM-1R tự tìm mục tiêu của Nga ảnh 16'Mìn nhảy' chống tăng PTKM-1R tự tìm mục tiêu của Nga ảnh 17'Mìn nhảy' chống tăng PTKM-1R tự tìm mục tiêu của Nga ảnh 18'Mìn nhảy' chống tăng PTKM-1R tự tìm mục tiêu của Nga ảnh 19'Mìn nhảy' chống tăng PTKM-1R tự tìm mục tiêu của Nga ảnh 20

'Mìn nhảy' chống tăng PTKM-1R tự tìm mục tiêu của Nga

ANTD.VN - "Mìn nhảy" chống tăng PTKM-1R tự tìm mục tiêu được Nga phát triển với hệ thống cảm biến hiện đại có thể tự phát hiện và tấn công xe tăng, thiết giáp hay các mục tiêu cơ giới trong bán kính lên đến 150-200 m.