MB có chỉ số hiệu quả kinh doanh cao

ANTĐ - Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2013 sau kiểm toán. Theo đó, tăng trưởng huy động vốn của MB đạt 159.690 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2012, trong đó huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư (riêng ngân hàng) đạt 136.654 tỷ, tăng 16% so với 2012. Tăng trưởng tín dụng riêng ngân hàng đạt 18%, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ ở mức 2,45%. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 3.022 tỷ đồng.

Với phương châm tăng trưởng hợp lý, an toàn, hiệu quả, MB được đánh giá là một trong những ngân hàng có chỉ số hiệu quả kinh doanh tốt nhất trong hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam hiện nay. Các chỉ số hiệu suất sinh lời ROA đạt 1,28%, ROE đạt 16,3%, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 2.145 đồng/ cổ phiếu.