Máy bay tàng hình huyền thoại F-117A Nighthawk sẽ Máy bay tàng hình huyền thoại F-117A Nighthawk sẽ Máy bay tàng hình huyền thoại F-117A Nighthawk sẽ Máy bay tàng hình huyền thoại F-117A Nighthawk sẽ Máy bay tàng hình huyền thoại F-117A Nighthawk sẽ Máy bay tàng hình huyền thoại F-117A Nighthawk sẽ Máy bay tàng hình huyền thoại F-117A Nighthawk sẽ Máy bay tàng hình huyền thoại F-117A Nighthawk sẽ Máy bay tàng hình huyền thoại F-117A Nighthawk sẽ

Máy bay tàng hình huyền thoại F-117A Nighthawk sẽ "nằm đất" vĩnh viễn

ANTD.VN - F-117A Nighthawk, chiếc máy bay tàng hình đầu tiên được đưa vào sử dụng trên thế giới, đã nghỉ hưu từ năm 2008. Mặc dù nó vẫn được nhìn thấy bay lượn một vài lần tại Nevada, tuy nhiên, trong thời gian tới mẫu máy bay sẽ được ngừng sử dụng vĩnh viễn.