Mảnh vỡ tiêm kích F-35 giúp Nga hoàn thiện công nghệ tàng hình cho Su-57 và Su-75? ảnh 1Mảnh vỡ tiêm kích F-35 giúp Nga hoàn thiện công nghệ tàng hình cho Su-57 và Su-75? ảnh 2Mảnh vỡ tiêm kích F-35 giúp Nga hoàn thiện công nghệ tàng hình cho Su-57 và Su-75? ảnh 3Mảnh vỡ tiêm kích F-35 giúp Nga hoàn thiện công nghệ tàng hình cho Su-57 và Su-75? ảnh 4Mảnh vỡ tiêm kích F-35 giúp Nga hoàn thiện công nghệ tàng hình cho Su-57 và Su-75? ảnh 5Mảnh vỡ tiêm kích F-35 giúp Nga hoàn thiện công nghệ tàng hình cho Su-57 và Su-75? ảnh 6Mảnh vỡ tiêm kích F-35 giúp Nga hoàn thiện công nghệ tàng hình cho Su-57 và Su-75? ảnh 7Mảnh vỡ tiêm kích F-35 giúp Nga hoàn thiện công nghệ tàng hình cho Su-57 và Su-75? ảnh 8Mảnh vỡ tiêm kích F-35 giúp Nga hoàn thiện công nghệ tàng hình cho Su-57 và Su-75? ảnh 9Mảnh vỡ tiêm kích F-35 giúp Nga hoàn thiện công nghệ tàng hình cho Su-57 và Su-75? ảnh 10Mảnh vỡ tiêm kích F-35 giúp Nga hoàn thiện công nghệ tàng hình cho Su-57 và Su-75? ảnh 11Mảnh vỡ tiêm kích F-35 giúp Nga hoàn thiện công nghệ tàng hình cho Su-57 và Su-75? ảnh 12Mảnh vỡ tiêm kích F-35 giúp Nga hoàn thiện công nghệ tàng hình cho Su-57 và Su-75? ảnh 13Mảnh vỡ tiêm kích F-35 giúp Nga hoàn thiện công nghệ tàng hình cho Su-57 và Su-75? ảnh 14Mảnh vỡ tiêm kích F-35 giúp Nga hoàn thiện công nghệ tàng hình cho Su-57 và Su-75? ảnh 15

Mảnh vỡ tiêm kích F-35 giúp Nga hoàn thiện công nghệ tàng hình cho Su-57 và Su-75?

ANTD.VN - Mảnh vỡ tiêm kích F-35 của Hải quân Anh dưới biển Địa Trung Hải được cho là bị Nga săn tìm một cách tích cực. Việc này sẽ giúp họ khai thác bí mật tàng hình của tiêm kích Mỹ để hoàn thiện chiến đấu cơ Su-57 và Su-75, báo chí phương Tây nhận định.