Phương Tây đang khiêu khích và cáo buộc Nga vô căn cứ về Donbass Phương Tây đang khiêu khích và cáo buộc Nga vô căn cứ về Donbass Phương Tây đang khiêu khích và cáo buộc Nga vô căn cứ về Donbass Phương Tây đang khiêu khích và cáo buộc Nga vô căn cứ về Donbass Phương Tây đang khiêu khích và cáo buộc Nga vô căn cứ về Donbass Phương Tây đang khiêu khích và cáo buộc Nga vô căn cứ về Donbass Phương Tây đang khiêu khích và cáo buộc Nga vô căn cứ về Donbass Phương Tây đang khiêu khích và cáo buộc Nga vô căn cứ về Donbass Phương Tây đang khiêu khích và cáo buộc Nga vô căn cứ về Donbass Phương Tây đang khiêu khích và cáo buộc Nga vô căn cứ về Donbass Phương Tây đang khiêu khích và cáo buộc Nga vô căn cứ về Donbass Phương Tây đang khiêu khích và cáo buộc Nga vô căn cứ về Donbass Phương Tây đang khiêu khích và cáo buộc Nga vô căn cứ về Donbass Phương Tây đang khiêu khích và cáo buộc Nga vô căn cứ về Donbass

Ông Dmitry Peskov

Phương Tây đang khiêu khích và cáo buộc Nga vô căn cứ về Donbass

ANTD.VN - Phương Tây đang khiêu khích và cáo buộc Nga vô căn cứ ở Donbass là điều mà thư ký báo chí của Tổng thống Nga vừa khẳng định.