Màn vượt ngục không tưởng như ảo thuật của nghi phạm Hàn Quốc ảnh 1Màn vượt ngục không tưởng như ảo thuật của nghi phạm Hàn Quốc ảnh 2Màn vượt ngục không tưởng như ảo thuật của nghi phạm Hàn Quốc ảnh 3Màn vượt ngục không tưởng như ảo thuật của nghi phạm Hàn Quốc ảnh 4Màn vượt ngục không tưởng như ảo thuật của nghi phạm Hàn Quốc ảnh 5Màn vượt ngục không tưởng như ảo thuật của nghi phạm Hàn Quốc ảnh 6Màn vượt ngục không tưởng như ảo thuật của nghi phạm Hàn Quốc ảnh 7Màn vượt ngục không tưởng như ảo thuật của nghi phạm Hàn Quốc ảnh 8Màn vượt ngục không tưởng như ảo thuật của nghi phạm Hàn Quốc ảnh 9

Màn vượt ngục không tưởng như ảo thuật của nghi phạm Hàn Quốc

ANTD.VN - Choi Gap Bok một nghi phạm người Hàn Quốc đã khiến cảnh sát nước này ngả phục bởi cuộc vượt ngục "không tưởng" của mình. Bằng cách uốn dẻo thân mình, nghi phạm này đã trốn thoát khỏi nhà giam thành công qua khe chuyển thức ăn chỉ rộng 15cm.