Lực lượng tàu ngầm Trung Quốc mạnh cỡ nào, có thực sự đáng sợ- đây là câu trả lời ảnh 1Lực lượng tàu ngầm Trung Quốc mạnh cỡ nào, có thực sự đáng sợ- đây là câu trả lời ảnh 2Lực lượng tàu ngầm Trung Quốc mạnh cỡ nào, có thực sự đáng sợ- đây là câu trả lời ảnh 3Lực lượng tàu ngầm Trung Quốc mạnh cỡ nào, có thực sự đáng sợ- đây là câu trả lời ảnh 4Lực lượng tàu ngầm Trung Quốc mạnh cỡ nào, có thực sự đáng sợ- đây là câu trả lời ảnh 5Lực lượng tàu ngầm Trung Quốc mạnh cỡ nào, có thực sự đáng sợ- đây là câu trả lời ảnh 6Lực lượng tàu ngầm Trung Quốc mạnh cỡ nào, có thực sự đáng sợ- đây là câu trả lời ảnh 7Lực lượng tàu ngầm Trung Quốc mạnh cỡ nào, có thực sự đáng sợ- đây là câu trả lời ảnh 8Lực lượng tàu ngầm Trung Quốc mạnh cỡ nào, có thực sự đáng sợ- đây là câu trả lời ảnh 9Lực lượng tàu ngầm Trung Quốc mạnh cỡ nào, có thực sự đáng sợ- đây là câu trả lời ảnh 10Lực lượng tàu ngầm Trung Quốc mạnh cỡ nào, có thực sự đáng sợ- đây là câu trả lời ảnh 11Lực lượng tàu ngầm Trung Quốc mạnh cỡ nào, có thực sự đáng sợ- đây là câu trả lời ảnh 12Lực lượng tàu ngầm Trung Quốc mạnh cỡ nào, có thực sự đáng sợ- đây là câu trả lời ảnh 13Lực lượng tàu ngầm Trung Quốc mạnh cỡ nào, có thực sự đáng sợ- đây là câu trả lời ảnh 14Lực lượng tàu ngầm Trung Quốc mạnh cỡ nào, có thực sự đáng sợ- đây là câu trả lời ảnh 15Lực lượng tàu ngầm Trung Quốc mạnh cỡ nào, có thực sự đáng sợ- đây là câu trả lời ảnh 16Lực lượng tàu ngầm Trung Quốc mạnh cỡ nào, có thực sự đáng sợ- đây là câu trả lời ảnh 17Lực lượng tàu ngầm Trung Quốc mạnh cỡ nào, có thực sự đáng sợ- đây là câu trả lời ảnh 18

Lực lượng tàu ngầm Trung Quốc mạnh cỡ nào, có thực sự đáng sợ- đây là câu trả lời

ANTD.VN -Vừa qua Trung Quốc đã đầu tư một khoản lớn ngân sách quốc phòng để nghiên cứu và sản xuất tàu ngầm thế hệ mới. Hiện nay, nước này có 3 chiếc tàu ngầm hạt nhân trang bị tên lửa đạn đạo, 6 chiếc tàu ngầm hạt nhân tấn công và 53 chiếc tàu ngầm diesel tấn công, tổng cộng có 62 chiếc. Dự kiến đến năm 2020 hoặc 2025, con số này được dự kiến sẽ tăng tới 75 chiếc. Cùng điểm qua những thế hệ tàu ngầm Trung Quốc đã sản xuất và sử dụng.