Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga tung đòn hủy diệt kho tên lửa Harpoon của UkraineLực lượng Hàng không Vũ trụ Nga tung đòn hủy diệt kho tên lửa Harpoon của UkraineLực lượng Hàng không Vũ trụ Nga tung đòn hủy diệt kho tên lửa Harpoon của UkraineLực lượng Hàng không Vũ trụ Nga tung đòn hủy diệt kho tên lửa Harpoon của UkraineLực lượng Hàng không Vũ trụ Nga tung đòn hủy diệt kho tên lửa Harpoon của UkraineLực lượng Hàng không Vũ trụ Nga tung đòn hủy diệt kho tên lửa Harpoon của UkraineLực lượng Hàng không Vũ trụ Nga tung đòn hủy diệt kho tên lửa Harpoon của UkraineLực lượng Hàng không Vũ trụ Nga tung đòn hủy diệt kho tên lửa Harpoon của UkraineLực lượng Hàng không Vũ trụ Nga tung đòn hủy diệt kho tên lửa Harpoon của UkraineLực lượng Hàng không Vũ trụ Nga tung đòn hủy diệt kho tên lửa Harpoon của UkraineLực lượng Hàng không Vũ trụ Nga tung đòn hủy diệt kho tên lửa Harpoon của UkraineLực lượng Hàng không Vũ trụ Nga tung đòn hủy diệt kho tên lửa Harpoon của Ukraine

Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga tung đòn hủy diệt kho tên lửa Harpoon của Ukraine

ANTD.VN - Nga đã sử dụng tên lửa tấn công chính xác từ trên không để phá hủy một kho tên lửa chống hạm Harpoon ở vùng Odessa, sau khi Ukraine vừa tiếp nhận chúng từ phương Tây.