75 năm thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy - Lực lượng Công an nhân dân “rèn đức, luyện tài, lập chiến công, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”

75 năm thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy - Lực lượng Công an nhân dân “rèn đức, luyện tài, lập chiến công, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”

ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân (11-3-1948/11-3-2023), ngày 6-3-2023, Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết “75 năm thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy - Lực lượng Công an nhân dân “rèn đức, luyện tài, lập chiến công, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. An ninh Thủ đô trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Bộ trưởng.
Tâm sáng, đức trong, vững khiên, sắc kiếm để bảo vệ Đảng (5): Nhìn lại những giá trị thời đại để đi tới

Tâm sáng, đức trong, vững khiên, sắc kiếm để bảo vệ Đảng (5): Nhìn lại những giá trị thời đại để đi tới

ANTD.VN - Từ ngày 19-8-1945 đến nay, trải qua 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân đã không ngừng lớn mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Quá trình xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong suốt chiều dài lịch sử luôn hướng tới mục tiêu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Điển hình là quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” đã rút ra bài học kinh nghiệm: Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định thành công; mọi chương trình hành động phải quán triệt chủ trương của Đảng.
Tâm sáng, đức trong, vững khiên, sắc kiếm để bảo vệ Đảng (4): Hiện đại, “tinh, gọn, mạnh” để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác

Tâm sáng, đức trong, vững khiên, sắc kiếm để bảo vệ Đảng (4): Hiện đại, “tinh, gọn, mạnh” để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác

ANTD.VN - Xây dựng lực lượng Công an nhân dân hiện đại là một mục tiêu quan trọng trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay. Những năm gần đây, các thế lực thù địch và tội phạm lợi dụng sự phát triển của khoa học - công nghệ để xâm phạm an ninh, trật tự bằng muôn vàn thủ đoạn, phương thức tinh vi, xảo quyệt. Do vậy, yêu cầu đặt ra là phải tổ chức nghiên cứu, ứng dụng và xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đại, đáp ứng các điều kiện hoạt động và yêu cầu nghiệp vụ của công tác Công an. Đặc biệt, tính hiệu quả đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch tổng thể xây dựng lực lượng Công an “tinh, gọn, mạnh” đến năm 2025 theo định hướng của Đại hội XIII.
Tâm sáng, đức trong, vững khiên, sắc kiếm để bảo vệ Đảng (2): Xây dựng con người: “Quân phải tinh, tướng phải mạnh”

Tâm sáng, đức trong, vững khiên, sắc kiếm để bảo vệ Đảng (2): Xây dựng con người: “Quân phải tinh, tướng phải mạnh”

ANTD.VN - “Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” (Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị) đặt ra nhiều vấn đề. Nhưng vấn đề cơ bản nhất, quan trọng nhất là yếu tố con người, xây dựng con người, là chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân.
Hình ảnh đẹp về lực lượng An ninh nhân dân

Hình ảnh đẹp về lực lượng An ninh nhân dân

ANTD.VN - 75 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân luôn tận trung với Đảng, không quản ngại hy sinh, gian khổ, lập nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng luôn mang trong mình lý tưởng và niềm tự hào “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” như một phẩm chất cao quý góp phần tô thắm truyền thống Anh hùng của lực lượng Công an nhân dân.
Làm thất bại mọi âm mưu chống phá hòng “phi chính trị hóa” lực lượng Công an nhân dân

Làm thất bại mọi âm mưu chống phá hòng “phi chính trị hóa” lực lượng Công an nhân dân

ANTD.VN - Cùng với Quân đội nhân dân, lực lượng Công an nhân dân được coi như “Thanh bảo kiếm” bảo vệ Ðảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân. Chống phá lực lượng Công an nhân dân chính là âm mưu trong chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, phản động, hòng hủy hoại “Thanh bảo kiếm” này.