Cần thiết, phù hợp tăng tuổi phục vụ của lực lượng Công an nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
 • Nam miền Bắc
 • Nữ miền Bắc
 • Nữ miền Nam
 • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 17-3-2023, tiếp tục Phiên họp thứ 21, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

* Đề xuất tăng 2 tuổi của sĩ quan, hạ sĩ quan

* 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân tại Kỳ họp thứ 5

Cần thiết, phù hợp tăng tuổi phục vụ của lực lượng Công an nhân dân ảnh 1

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại phiên họp

Bổ sung quy định kéo dài hạn tuổi phục vụ là cần thiết và phù hợp

Báo cáo tại phiên họp, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, qua tổng kết, rà soát Luật Công an nhân dân (CAND) năm 2018 chưa quy định cụ thể về kéo dài hạn tuổi đối với các trường hợp này nên chưa bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các quy định của Đảng, Nhà nước và yêu cầu thực tiễn. Vì vậy, việc bổ sung quy định kéo dài hạn tuổi phục vụ trong các trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định là cần thiết và phù hợp.

Cần thiết, phù hợp tăng tuổi phục vụ của lực lượng Công an nhân dân ảnh 2

Tài liệu của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân đã được chuẩn bị đúng với quy trình và các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, rất kỹ lưỡng, nghiêm túc và đảm bảo chất lượng; về quan điểm, nguyên tắc sửa đổi Luật, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật. Nhất trí trình với Quốc hội xem xét thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân theo quy trình một kỳ họp”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Bên cạnh đó, quy định về cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan Công an nhân dân còn một số vướng mắc. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, mục đích xây dựng dự án Luật là nhằm thể chế hóa quan điểm chỉ đạo: “Xây dựng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu đến năm 2030 xây dựng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Về nội dung cơ bản của dự án Luật, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ, sửa đổi, bổ sung khoản 4, Điều 22 theo hướng: Quy định sĩ quan CAND được xét thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng phải còn ít nhất đủ 3 năm công tác. Trường hợp không đủ 3 năm công tác do Chủ tịch nước quyết định. Bổ sung khoản 1, Điều 23 theo hướng: Chính phủ quy định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn đối với sĩ quan CAND có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác. Việc bổ sung nội dung này nhằm xác định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác để làm căn cứ đề nghị Chủ tịch nước xem xét, quyết định thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn.

Cần thiết, phù hợp tăng tuổi phục vụ của lực lượng Công an nhân dân ảnh 3

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng tán thành sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng cho biết, bổ sung quy định cụ thể về 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng trong CAND, gồm: 1 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng và 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng; quy định Trưởng Công an thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, Trung đoàn trưởng có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá. Đồng thời bổ sung quy định và tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của công nhân công an (nam tăng 2 tuổi, nữ tăng 5 tuổi); tăng 2 tuổi của sĩ quan, hạ sĩ quan. Ngoài ra, sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 30; Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 42 theo hướng: Chính phủ quy định chế độ, chính sách của công nhân công an.

Cần thiết, phù hợp tăng tuổi phục vụ của lực lượng Công an nhân dân ảnh 4

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kết luận nội dung phiên họp

Kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng lực lượng Công an nhân dân

Cho ý kiến tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân. Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật và hồ sơ dự án Luật bảo đảm các yêu cầu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét để quyết định bổ sung vào chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023 và đủ điều kiện trình Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật này.

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Bộ luật Lao động đã có hiệu lực từ ngày 1-1-2021, do đó việc dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân đã bổ sung quy định và tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của công nhân công an là phù hợp. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường thống nhất đề xuất bổ sung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023 để trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 5.

Đồng tình với với quan điểm này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cũng tán thành sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về thời điểm tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cũng nhất trí để bảo đảm phù hợp với thời điểm có hiệu lực của Bộ luật Lao động là từ ngày 1-1-2021 và cũng bảo đảm lộ trình tăng hạn tuổi phục vụ đến năm 2028 đối với nam sĩ quan CAND và năm 2035 đối với nữ sĩ quan CAND.

Trình Quốc hội thảo luận và xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 5

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tài liệu của dự án Luật này đã được chuẩn bị đúng với quy trình và các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, rất kỹ lưỡng, nghiêm túc và đảm bảo chất lượng; về quan điểm, nguyên tắc sửa đổi Luật, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật.

Cho ý kiến về vấn đề sửa đổi, bổ sung khoản 4, Điều 22 sĩ quan được xét thăng cấp hàm Đại tá lên Thiếu tướng còn ít nhất đủ 3 năm công tác, Chủ tịch Quốc hội cho rằng trong trường hợp không đủ 3 năm công tác thì nên chăng bổ sung thêm quy định tối thiểu. Về mốc thời gian để áp dụng tăng tuổi theo lộ trình là ngày 1-1-2021, Chủ tịch Quốc hội đề nghị bổ sung, nói rõ việc thời hiệu của Bộ luật Lao động ngày 1-1-2021 để đảm bảo tính tương thích, như vậy sẽ thuyết phục hơn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng nhất trí trình với Quốc hội xem xét thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân theo quy trình một kỳ họp.

Cần thiết, phù hợp tăng tuổi phục vụ của lực lượng Công an nhân dân ảnh 5

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an báo cáo tại phiên họp

Phát biểu giải trình cuối phiên thảo luận, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết sẽ tiếp thu đầy đủ và nghiêm túc các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện dự án Luật này. Riêng ý kiến về quy định phong hàm Thượng tướng đối với Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, lần đầu tiên lực lượng CAND có cán bộ biệt phái giữ chức vụ này nên phải đề xuất nội dung này trong Luật sửa đổi, bổ sung Luật Công an nhân dân.

Tại phiên họp, 100% Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt đã biểu quyết, nhất trí bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023 và cho ý kiến tại một Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội.

Cần thiết, phù hợp tăng tuổi phục vụ của lực lượng Công an nhân dân ảnh 6

Các đại biểu ngành Công an cùng tham dự phiên họp

Kết luận nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản đồng ý với các chính sách và Tờ trình của Chính phủ cũng như Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; đồng thời đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội cũng như ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tiếp tục rà soát, bổ sung hồ sơ để gửi lại hồ sơ và báo cáo để cho Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức thẩm tra chính thức trước khi trình Quốc hội thảo luận và xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 5.

Cần thiết, phù hợp tăng tuổi phục vụ của lực lượng Công an nhân dân ảnh 7

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo thẩm tra

Trình bày Báo cáo thẩm tra tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân với những lý do như đã nêu trong Tờ trình của Chính phủ. Liên quan đến các chính sách và nội dung cụ thể của dự thảo Luật, đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban nhất trí với việc sửa đổi, bổ sung cấp bậc hàm cao nhất đối với một số chức vụ, chức danh trong Công an nhân dân như dự thảo Luật...

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cũng nhất trí với đề xuất của Chính phủ về hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan CAND và thấy rằng, việc tăng tuổi phục vụ của lực lượng CAND phù hợp với chủ trương của Đảng và thống nhất với quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 về độ tuổi nghỉ hưu. Đồng thời, có sự kế thừa về cơ cấu các độ tuổi đã được quy định trong Luật Công an nhân dân năm 2005, năm 2014 và năm 2018. Từ kết quả thẩm tra nêu trên, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh tán thành đề xuất của Chính phủ và đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho bổ sung dự án Luật này vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023 để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5-2023) theo trình tự tại một kỳ họp Quốc hội.