NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CỦA NHỮNG NGƯỜI "CHỈ BIẾT CÒN ĐẢNG THÌ CÒN MÌNH" TRONG TÌNH HÌNH MỚI

ANTD.VN - Từ ngày 19-8-1945 đến nay, trải qua 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân đã không ngừng lớn mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Quá trình xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong suốt chiều dài lịch sử luôn hướng tới mục tiêu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Điển hình là quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” đã rút ra bài học kinh nghiệm: Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định thành công; mọi chương trình hành động phải quán triệt chủ trương của Đảng.

KỲ V

NHÌN LẠI NHỮNG GIÁ TRỊ THỜI ĐẠI ĐỂ ĐI TỚI

(Tiếp theo ANTĐ ngày 4-3-2023 và hết)

Yêu cầu, mục tiêu “xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” là một chỉnh thể thống nhất. Trong đó, mỗi thành tố có mối quan hệ biện chứng, gắn bó chặt chẽ, hữu cơ, tạo nên sức mạnh tổng hợp bảo đảm để lực lượng Công an nhân dân xứng đáng là công cụ chuyên chính, trọng yếu, tin cậy, sắc bén của Đảng, Nhà nước, đáp ứng niềm tin yêu của nhân dân. Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh là tiền đề, nội dung quan trọng, bao quát nhất, quyết định bản chất giai cấp, bản lĩnh chính trị kiên trung của Công an nhân dân Việt Nam; là điều kiện tiên quyết để củng cố và phát triển các mục tiêu khác và ngược lại.

Lực lượng Công an nhân dân luôn thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công an ta là Công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào dân mà làm việc” (Ảnh: Nguyễn Công Quân)

Lực lượng Công an nhân dân luôn thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công an ta là Công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào dân mà làm việc”

(Ảnh: Nguyễn Công Quân)

Chính quy và hiện đại có mối quan hệ biện chứng với nhau, tác động lẫn nhau trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả chiến đấu và công tác. Chính quy phải đi đôi với hiện đại và phải được quán triệt trên các mặt tư tưởng, tổ chức, trong hoạt động, chiến đấu, trong tác phong, lề lối làm việc. Chính quy, hiện đại là điều kiện để xây dựng lực lượng Công an tinh nhuệ và ngược lại, tính tinh nhuệ góp phần nâng cao tính chính quy hiện đại của lực lượng.

"ĐẢNG LỰA CHỌN CÔNG AN TRONG NHỮNG NGƯỜI TRUNG THÀNH NHẤT VỚI ĐẢNG"

Có thể nói, quá trình xây dựng lực lượng Công an nhân dân không coi nhẹ bất cứ mục tiêu, nhiệm vụ nào, mà phải phối hợp đồng bộ các lực lượng, biện pháp và có định hướng cụ thể cho từng giai đoạn thích hợp, bảo đảm hiệu quả, khả thi.

Lực lượng Công an nhân dân là “thanh bảo kiếm" và "lá chắn” để bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân (Ảnh: Nguyễn Phú Khánh)

Lực lượng Công an nhân dân là “thanh bảo kiếm" và "lá chắn” để bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân

(Ảnh: Nguyễn Phú Khánh)

1. Trong vấn đề bảo vệ an ninh quốc gia, đất nước ta đang đứng trước 3 thách thức lớn đe dọa trực tiếp đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ:

- Một là, nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với suy giảm lòng tin của nhân dân diễn biến phức tạp.

- Hai là, nguy cơ đe dọa chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông, gắn với thách thức trong xử lý quan hệ với các nước lớn và giữ vững uy tín của Đảng, chế độ trước nhân dân ngày càng gia tăng.

- Ba là, âm mưu, hoạt động chống phá, gây bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, phản động ngày càng thâm độc, nguy hiểm.

Trong 3 thách thức nêu trên, nguy cơ mất an ninh chính trị nội bộ, suy giảm thế trận lòng dân, làm suy yếu sức chiến đấu của Đảng, của chế độ từ gốc, từ bên trong là nguy hiểm nhất.

Nhận định để thẳng thắn nhận ra những hạn chế, tự soi, tự sửa, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm trong công tác, chiến đấu ngay trong lực lượng Công an nhân dân mà theo Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an: “Chất lượng một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu; còn để xảy ra một số vụ việc tiêu cực nghiêm trọng, một số cán bộ trong ngành bị xử lý kỷ luật, tước danh hiệu… làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an nhân dân. Đây là những bài học hết sức đau xót nhưng cũng rất quý giá đối với công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân” (2).

“Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” mãi là lời thề sắt son trong trái tim mỗi người chiến sĩ Công an nhân dân (Ảnh: Minh Tâm)

“Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” mãi là lời thề sắt son trong trái tim mỗi người chiến sĩ Công an nhân dân

(Ảnh: Minh Tâm)

Trong bối cảnh đó, những tiến bộ khoa học - công nghệ từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động toàn diện, sâu sắc đến các mặt của đời sống kinh tế - xã hội, trực tiếp đến an ninh - quốc phòng. Theo các chuyên gia, nhà khoa học trong lực lượng Công an nhân dân phân tích, hai đặc trưng phổ biến của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ làm thay đổi căn bản công tác công an trong tương lai.

Một là xu hướng kết hợp công nghệ cảm biến mới, phân tích dữ liệu lớn, điện toán đám mây và Internet kết nối vạn vật thúc đẩy phát triển máy móc tự động hóa. Hai là sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo và điều khiển học giúp tăng cường khả năng kiểm soát từ xa, không giới hạn về không gian, thời gian; nhiều thành tựu trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ sẽ được đưa vào ứng dụng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tuy nhiên, sự phát triển của khoa học - công nghệ cũng gây ra những nguy cơ, thách thức mới, có khả năng thay đổi cục diện thế giới. Đơn cử như công nghệ tối tân, quá trình “dân chủ hóa” công nghệ mang đến nhiều lợi ích, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định về kinh tế, quân sự và xã hội.

Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an phân tích, sự phát triển của khoa học - công nghệ khiến cho các nguy cơ đe dọa an ninh phi truyền thống mà Việt Nam và thế giới đang phải đối mặt tiếp tục diễn biến phức tạp. Làn sóng công nghệ mới làm gia tăng các nguy cơ đe dọa an ninh mạng, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mua bán người, tội phạm công nghệ cao, tội phạm rửa tiền, khủng bố, vũ khí sinh học, vũ khí tự động… có tầm ảnh hưởng xuyên quốc gia.

Trong đó, tội phạm sử dụng công nghệ cao gia tăng nhanh chóng, nhất là trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Việc sử dụng mạng Internet để thực hiện hành vi mua bán tiền ảo, tiền giả, rửa tiền; buôn bán ma túy, mua bán người xuyên quốc gia, gian lận thương mại, trốn thuế; tổ chức đánh bạc, đánh bạc, cá độ bóng đá diễn ra công khai, dưới nhiều hình thức khác nhau với quy mô lớn và gia tăng theo từng năm. Việc có nhiều thiết bị kết nối Internet, đặc biệt là sự phát triển nhanh chóng của mạng lưới IoT (Internet of Things - Mạng lưới vạn vật kết nối Internet) là nguy cơ dẫn đến lộ lọt bí mật Nhà nước và các thông tin cá nhân, quyền riêng tư. Các đối tượng triệt để lợi dụng các kẽ hở trong bảo mật thông tin, bảo mật tài liệu để thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm đánh cắp thông tin và sử dụng để can thiệp hoạt động chính trị hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật...

Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ, đảng viên phải chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; luôn tôn trọng dân, lắng nghe và học hỏi dân; khơi nguồn sức mạnh trong dân, biết dựa vào dân để giải quyết các công việc cách mạng (Ảnh: Lê Minh Anh)

Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ, đảng viên phải chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; luôn tôn trọng dân, lắng nghe và học hỏi dân; khơi nguồn sức mạnh trong dân, biết dựa vào dân để giải quyết các công việc cách mạng

(Ảnh: Lê Minh Anh)

Chính vì vậy, bên cạnh thuận lợi, những khó khăn và thách thức không nhỏ đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự xã hội đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân phải tiếp tục đổi mới về nhận thức, tư duy, sách lược, phương châm công tác (2). Yêu cầu đặt ra trong tình hình mới khiến cho nhiệm vụ xây dựng lực lượng Công an nhân dân đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị càng trở nên cấp thiết.

2. Tập trung cao độ, khẩn trương xây dựng Đề án tổng thể “Xây dựng lực lượng Công an nhân dân đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” để báo cáo Bộ Chính trị cho chủ trương, định hướng thực hiện. Trên cơ sở đó, triển khai đồng bộ hệ thống các biện pháp trên các mặt công tác xây dựng lực lượng Công an. Các tổ chức đảng trong Công an nhân dân phải thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt công tác xây dựng lực lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Bài học đầu tiên, quan trọng nhất trong 5 bài học quý từ thực tiễn công cuộc đổi mới, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày tại Đại hội XIII là: “Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên, hiệu quả cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ… Công tác cán bộ phải thực sự là “then chốt của then chốt” (3).

Không ngừng củng cố, xây dựng tổ chức đảng trong Công an nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, nhất là năng lực quán triệt, cụ thể hóa, thực hiện Nghị quyết của tổ chức đảng. Cấp ủy và lãnh đạo công an các cấp phải thống nhất về việc xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng là công tác trọng tâm, then chốt trong toàn bộ công tác công an, là yếu tố hàng đầu bảo đảm lực lượng Công an nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lực lượng Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ (Ảnh: Dương Việt Hà)

Lực lượng Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ (Ảnh: Dương Việt Hà)

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ Công an cũng phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Trong đó, đặc biệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đẩy mạnh phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Quy định số 01-QĐi/ĐUCA-X03 ngày 28-1-2019 của Đảng ủy Công an Trung ương “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương và người đứng đầu công an các đơn vị, địa phương”. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, làm tốt việc rà soát, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm; kiên quyết thanh lọc cán bộ không đủ tiêu chuẩn, sa ngã trước danh lợi tầm thường, sự lôi kéo, mua chuộc của các phần tử xấu.

Mối quan hệ quân - dân là một hình mẫu tiêu biểu cho mối quan hệ máu thịt, cá - nước, thủy chung vẹn toàn, trở thành lời thề danh dự của quân nhân cách mạng (Ảnh: Bùi Việt Đức)

Mối quan hệ quân - dân là một hình mẫu tiêu biểu cho mối quan hệ máu thịt, cá - nước, thủy chung vẹn toàn, trở thành lời thề danh dự của quân nhân cách mạng

(Ảnh: Bùi Việt Đức)

Chú trọng kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi chức năng, nhiệm vụ, nhất là đối với những địa bàn, lĩnh vực, vị trí công tác dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm, không để xảy ra tình trạng tiêu cực, vi phạm, không để sai phạm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn. Tăng cường các biện pháp để bảo vệ uy tín, giữ gìn danh dự và truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân.

Quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong xây dựng lực lượng Công an nhân nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, cần đặc biệt chú trọng xây dựng con người “quân phải tinh, tướng phải mạnh”, có sức mạnh tổng hợp, phải đủ sức chiến thắng mọi tiêu cực, vượt mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Theo đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo đúng Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Trong đó, việc nâng cao chất lượng cán bộ lãnh đạo, chỉ huy được tiến hành đồng bộ trên cơ sở quy hoạch cán bộ, gắn công tác quy hoạch, nâng cao chất lượng cán bộ với bố trí, sử dụng cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí công tác.

Bên cạnh đó, sắp xếp cán bộ theo khung tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ ở 4 cấp công an, song hành với lộ trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn. Kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo, bồi dưỡng ở nhà trường với việc tự học, tự nâng cao trình độ của cá nhân và rèn luyện qua thực tiễn công tác, chiến đấu. Xây dựng chiến lược giáo dục - đào tạo trong Công an nhân dân; bổ sung hình thức, phương pháp dạy học tiên tiến theo xu hướng chung của quốc tế, quốc gia theo hướng “lấy người học làm trung tâm”; nghiên cứu sử dụng “mô hình thực tế ảo” (Virtual Reality - thuật ngữ miêu tả một môi trường được giả lập, ảo hóa) vào đào tạo, huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật cho học viên.

Lực lượng Công an nhân dân không ngừng củng cố, giữ vững mối quan hệ gắn bó quân dân, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc, thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới (Ảnh: Đinh Tuấn Anh)

Lực lượng Công an nhân dân không ngừng củng cố, giữ vững mối quan hệ gắn bó quân dân, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc, thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới

(Ảnh: Đinh Tuấn Anh)

Xác định các trường Công an nhân dân là đầu mối trang cấp thiết bị, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ trong các đề án, dự án của các lực lượng nghiệp vụ nhằm kịp thời trang bị những thiết bị, phương tiện kỹ thuật, vũ khí mới nhất vào phục vụ giảng dạy và huấn luyện. Xây dựng kế hoạch dài hạn trong hợp tác quốc tế, liên kết về đào tạo, bồi dưỡng có trọng tâm, trọng điểm để đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có khả năng tiếp cận với tri thức khoa học tiên tiến của thế giới. Mạnh dạn thí điểm “đi tắt, đón đầu” trong việc cử cán bộ đi học tập một số chuyên ngành mới và cấp thiết hiện nay như an ninh phi truyền thống, an ninh mạng, luật quốc tế, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Song hành với đó, nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chế độ, chính sách đãi ngộ nhằm tạo động lực cho cán bộ công an. Nghiên cứu, triển khai cơ chế thu hút, trọng dụng và phát huy sự cống hiến, năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức, chuyên gia trong Công an nhân dân. Chủ động tăng cường cho cơ sở, lực lượng trực tiếp chiến đấu; đặc biệt chú trọng xây dựng, tăng cường lực lượng cho Công an xã biên giới. Bố trí cán bộ công an cơ sở được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn và lĩnh vực công tác phù hợp để giải quyết hiệu quả các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự.

3. Nghiên cứu, đầu tư và ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ trong các mặt công tác công an, nhất là công nghệ số, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo… một cách bài bản, theo thứ tự ưu tiên, tránh dàn trải để đưa một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đặc biệt chú trọng thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2021 - 2015 (Chương trình số 14/CTr-BCA-BKHCN) để nâng cao tiềm lực khoa học - công nghệ, triển khai 4 chương trình khoa học trọng điểm: Nghiên cứu phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ trong phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Nghiên cứu phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ trong phát triển kỹ thuật hình sự; Nghiên cứu phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ trong phòng, chống tội phạm ma túy; Nghiên cứu xây dựng luận cứ khoa học và tổng hợp thực tiễn phục vụ bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Quá trình nghiên cứu, chủ động triển khai ứng dụng trong hiện đại hóa các mặt công tác công an. Tập trung nguồn lực phát triển công nghiệp an ninh theo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, phê duyệt bởi Quyết định số 14 ngày 26-2-2021 của Thủ tướng Chính phủ. Huy động có hiệu quả sự hỗ trợ của khoa học - công nghệ quốc gia, công nghiệp dân sinh cho nhiệm vụ xây dựng phát triển công nghệ an sinh. Tăng cường hợp tác, nghiên cứu phát triển và sản xuất sản phẩm công nghiệp an ninh với các đối tác nước ngoài. Về chuyển giao công nghệ, cần chủ động mở rộng hình thức và nội dung hợp tác quốc tế, tiếp thu chuyển giao công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ lõi từ các nước có nền công nghiệp tiên tiến, hiện đại để trang bị cho lực lượng và ứng dụng vào công tác nghiên cứu, chế tạo sản phẩm mới, thông minh, có hiệu quả sử dụng cao, chất lượng tương đương khu vực và thế giới.

4. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, được lòng dân là được tất cả, mất lòng dân là mất hết: “Lực lượng và sức mạnh chính là ở dân. Có dân là có tất cả” (4). Tại Văn kiện Đại hội VII (năm 1991), Đảng ta đã khẳng định, nền quốc phòng và nền an ninh mà chúng ta xây dựng là nền quốc phòng, an ninh của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Vì vậy, chủ trưởng của Đảng là phát động phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc; khơi dậy và khai thác triệt để mọi thế mạnh, tiềm năng vốn có nhằm giữ vững sự ổn định chính trị, phát triển một cách bền vững mọi mặt của đất nước từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Trong các kỳ trước của loạt bài viết này, hơn một lần các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành nhắc lại và nhấn mạnh “bài học khi chế độ xã hội chủ nghĩa theo mô hình Xô Viết ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ”, Đảng ta đã nhận thức đầy đủ hơn và nhấn mạnh vấn đề bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa và xây dựng “thế trận lòng dân” - đây là một trong những điểm căn cốt nhất, bản chất nhất, khâu quan trọng đặc biệt để nâng cao sức mạnh tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, cụ thể là lực lượng Công an nhân dân và nhân dân ta.

Cụ thể, “Tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh về cả tiềm lực và thế trận; xây dựng khu vực tỉnh, thành phố vững mạnh; xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc” (5). Văn kiện Đại hội XIII tiếp tục bổ sung, phát triển quan điểm “Tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh; xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” trong nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân; xây dựng và củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân” (6). “Thế trận lòng dân” của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí chiến đấu của toàn dân được khơi dậy, quy tụ, phát huy tạo nên nền tảng vững chắc trên cơ sở phát huy mạnh mẽ mọi tiềm năng, thế mạnh của tiềm lực chính trị - tinh thần. Trước đây, trong các văn kiện chính thức, Đảng ta chưa sử dụng thuật ngữ “thế trận lòng dân”, nhưng tư tưởng “dựa vào dân”, “lấy dân làm gốc”, “đoàn kết toàn dân để tạo sức mạnh tổng hợp” luôn nhất quán, xuyên suốt trong đường lối quân sự, quốc phòng, an ninh của Đảng.

Xây dựng “thế trận lòng dân” là yêu cầu bức thiết, là nội dung cơ bản của việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trong bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Đây là sự kế thừa, vận dụng và phát triển sáng tạo quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử, là việc nâng lên tầm cao mới truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, được Đảng thể hiện trong tư duy mới về xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh. Sự đổi mới, phát triển trong tư duy của Đảng tại Đại hội XIII về kết hợp giữa an ninh, quốc phòng với kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại là biểu hiện cụ thể quan điểm “Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; nêu cao ý chí độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là rất quan trọng (7).

* * *

Trọng trách lớn, sứ mệnh cao cả, nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ an ninh Tổ quốc, hoàn thành các mục tiêu của cách mạng, giữ gìn kỷ cương, trật tự xã hội trong giai đoạn mới, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, mở rộng quan hệ đối ngoại, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước, Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” đã đặt ra những yêu cầu rất lớn đối với lực lượng Công an nhân dân.

Chúng ta có thể khẳng định rằng, với vai trò nòng cốt, lực lượng Công an nhân dân sẽ đáp ứng được sự mong đợi, tin tưởng của toàn Đảng, toàn dân, cũng như những gửi gắm tha thiết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 17-6-2022: “Tôi tha thiết mong đợi và tin tưởng rằng: Với những nỗ lực và quyết tâm cao, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; với đội ngũ cán bộ tuyệt đối trung thành, tận tụy, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực, lực lượng Công an nhân dân đã đổi mới, nỗ lực phấn đấu rồi càng phải đẩy mạnh đổi mới, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Bộ Chính trị lần này, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước”.

_______________________________

(1) Phát biểu của Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 27-1-2021.

(2) Chuyên đề “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia”

(3) Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương lần thứ nhất, ngày 4-6-2021.

(4) Hồ Chí Minh: Những bài viết, nói về quân sự, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1985, t.1, tr.95.

(5) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới - Phần II, , tr.933-934.

(6) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.I, tr.157.

(7) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.I, tr.110-111.

GÓC NHÌN CHUYÊN GIA:

Hội tụ sức mạnh tổng hợp để Nghị quyết thành công

“Để thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị, Công an nhân dân dĩ nhiên phải đi đầu, là chủ lực trong xây dựng lực lượng của mình. Thế nhưng, lực lượng Công an cũng rất cần sự đồng thuận của xã hội, sự hỗ trợ của các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị và nhân dân để Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống” - đó là quan điểm của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Cường - Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng trong cuộc trao đổi với An ninh Thủ đô dưới đây.

- Phóng viên: Như Phó Giáo sư đã biết, ngày 16-3-2022, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết số 12-NQ/TW về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Vậy thưa Phó Giáo sư, “tình hình mới” có những khó khăn, thách thức nào mà chúng ta phải đặt ra các nội dung đồng bộ, toàn diện về xây dựng lực lượng Công an nhân dân như vậy?

- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Cường - Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng: Khi đặt ra nội dung đồng bộ, toàn diện về xây dựng lực lượng Công an nhân dân “thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” thì chúng ta sắp xếp từ ngữ không phải ngẫu nhiên. Trước hết phải trong sạch, vững mạnh, sau đó mới đi đến các vấn đề thuộc về nghiệp vụ như chính quy, tinh nhuệ, hiện đại… Ở góc độ kỹ thuật nghiệp vụ, chúng ta phải ngày càng đạt đến trình độ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tất cả các Nhà nước trên thế giới hiện nay, lực lượng vũ trang, trong đó có Công an, càng ngày phải rất chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Ở thời gian đầu của sự nghiệp cách mạng, chúng ta có thể chưa thật chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đó là điều đương nhiên. Nhưng với bề dày lịch sử, trước yêu cầu của tình hình mới, nhiệm vụ mới thì phải chính quy hơn, đào tạo, rèn luyện, bồi dưỡng bài bản hơn, tinh nhuệ và hiện đại hơn.

Xây dựng “thế trận lòng dân” là một trong những điểm căn cốt nhất, bản chất nhất, khâu quan trọng đặc biệt để nâng cao sức mạnh tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, cụ thể là lực lượng Công an nhân dân và nhân dân ta (Ảnh: Trần Hậu Lân)

Xây dựng “thế trận lòng dân” là một trong những điểm căn cốt nhất, bản chất nhất, khâu quan trọng đặc biệt để nâng cao sức mạnh tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, cụ thể là lực lượng Công an nhân dân và nhân dân ta

(Ảnh: Trần Hậu Lân)

Trong Công an nhân dân có rất nhiều lực lượng, đảm đương các nhiệm vụ khác nhau. Và nhiệm vụ của lực lượng nào cũng khó khăn, phức tạp, từ lĩnh vực tư tưởng, kinh tế, an ninh, cho đến cả không gian mạng. Do đó, phải đào tạo cán bộ, chiến sĩ đạt đến trình độ khoa học - công nghệ hiện đại nhất của thế giới. Hiện đại ở đây nghĩa là ngoài trang thiết bị, vũ khí, khí tài… còn phải xây dựng chuyên môn, nghiệp vụ Công an nhân dân ngang tầm với những bước tiến lớn của khoa học, kỹ thuật, công nghệ trên thế giới. Có thể toàn lực lượng chưa thể hiện đại được ngay, phải cần từng bước, nhưng những lực lượng đặc biệt cần thiết thì phải tiến thẳng lên hiện đại. Dứt khoát phải hiện đại ngay thì mới đáp ứng được yêu cầu.

Hiện nay, “tình hình mới” đặt ra cho chúng ta vô vàn thách thức. Đó là những vấn đề an ninh phi truyền thống, chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm trên không gian mạng… đòi hỏi trình độ khoa học, công nghệ của Công an nhân dân cũng phải rất hiện đại. Nhiệm vụ của Công an bây giờ rất khác với những nhiệm vụ trước kia của thế hệ cha anh chúng ta. Ngày trước chưa có những loại tội phạm ấy, chưa đặt ra nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia trong bối cảnh như thế. Hiện giờ, ngoài hiện thực thực thì còn hiện thực ảo, vậy phát hiện tội phạm ảo thì phòng chống thế nào? Xử lý ra sao? Rõ ràng là cả một bài toán hoàn toàn mới mà lực lượng Công an nhân dân đương nhiên phải đương đầu và phải đáp ứng được ngay. Công an không thể nói rằng đây là vấn đề mới, chúng tôi cần thời gian nghiên cứu. Vì vậy, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới phải được hiểu theo nghĩa đó và trở nên rất cấp thiết, rất sống còn.

Bây giờ tôi đặt câu hỏi, chúng ta xưa nay chỉ hiểu chủ quyền quốc gia trong đời sống thật, thế còn chủ quyền quốc gia trên không gian mạng thì sẽ thế nào? Nói như thế để làm rõ vấn đề là có những lực lượng không thể từng bước hiện đại được mà phải hiện đại ngay, đáp ứng được ngay những đòi hỏi trước tình hình mới. Tôi rất khâm phục các đồng chí Công an khi khám phá được những vụ án, bóc trần được những thủ đoạn vô cùng tinh vi của các loại tội phạm cũng như các thế lực thù địch. Xác định được chúng, định danh tội của chúng rất khó khi pháp luật của ta chưa thể bao quát hết, nhưng Công an nhân dân lại phát hiện được để có phương án đấu tranh. Trong tình huống đó, đương nhiên, trước hết là phải thực sự trong sạch, vững mạnh thì mới đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ là chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Cường - Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng trả lời phỏng vấn An ninh Thủ đô (Ảnh: Nguyễn Tuấn Dũng)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Cường - Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng trả lời phỏng vấn An ninh Thủ đô

(Ảnh: Nguyễn Tuấn Dũng)

- Qua Nghị quyết này, chúng ta đang đặt ra những yêu cầu rất lớn, nhưng đồng thời cũng sẽ ưu tiên nhiều nguồn lực để xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Vậy theo Phó Giáo sư, để Công an đáp ứng được sự mong đợi của Đảng, của nhân dân, cần lưu tâm thêm những vấn đề gì?

- Đi cùng với trọng trách lớn với Đảng, với Nhà nước và nhân dân thì lực lượng Công an nhân dân cũng có quyền lực rất cao đối với xã hội. Để sử dụng được đúng đắn và hiệu quả quyền lực to lớn này thì việc kiểm soát nó phải đặt lên hàng đầu. Giành quyền lực đã khó, nhưng sử dụng quyền lực còn khó khăn hơn nhiều. Đồng chí Tổng Bí thư đã rất sáng suốt nêu ra một quan điểm trong những năm vừa qua là phải “nhốt quyền lực trong chiếc lồng thể chế”. Hay nói rộng ra là chúng ta đang có chiến lược xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân thì phải xây dựng trên cả hai phương diện.

Một là, Nhà nước phải quản lý xã hội bằng hiến pháp và pháp luật. Hai là, bản thân Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở cũng phải được tổ chức và hoạt động theo đúng Hiến pháp và pháp luật. Việc này đương nhiên lực lượng Công an nhân dân phải thực hiện đầu tiên vì Công an rất nhiều trọng trách, quyền lực nên càng phải đặt trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, dưới sự giám sát của các cơ quan bảo hiến, tư pháp và nhân dân. Trong đó, công tác thanh tra, kiểm tra đóng vai trò vô cùng quan trọng. Thanh tra, kiểm tra vừa là một biện pháp cần thiết, vừa là một nhu cầu văn hóa trong lực lượng Công an nhân dân nói riêng và trong xã hội nói chung. Chúng ta phải biết tự thanh tra, tự kiểm tra chính bản thân trước khi tổ chức phải xử lý mình. Vì quan trọng như vậy nên thanh tra, kiểm tra phải thực chất chứ không thể hình thức.

Thanh tra, kiểm tra phải là công việc thường xuyên thì mới tạo ra sự răn đe, làm cho cán bộ, đảng viên luôn luôn ý thức đang đứng trước sự kiểm soát của tổ chức, của xã hội để làm việc cho xứng đáng. Đó chính là điều mà Đảng vẫn hay nói là “tự soi, tự sửa”, còn Bác thì ví thanh tra, kiểm tra giống như việc ta “rửa mặt hàng ngày, thấy vết nhọ thì phải lau ngay”.

Công tác thanh tra, kiểm tra có hiệu lực hay không lại tùy thuộc vào hai điều kiện. Một là người đi thanh tra, kiểm tra có đạo đức, quang minh chính đại hay không. Hai là dân có tham gia, có ủng hộ để cung cấp thêm sự kiện, tư liệu cho việc thanh tra, kiểm tra đến đầu đến đũa hay không. Bên cạnh đó khi thanh tra, kiểm tra phải xử lý nghiêm khắc nếu có tình trạng che chắn trong nội bộ vì nể nang, vì lợi ích phe nhóm. Do đó, phải chống hình thức, chống chủ quan để hướng tới mục đích cao nhất của thanh tra, kiểm tra là vì dân, vì xã hội, vì trong sạch đội ngũ.

Kết quả của thanh tra, kiểm tra phải đưa đến hiệu ứng cuối cùng là làm cho đối tượng bị thanh tra, kiểm tra nhận được ra lỗi lầm, có dũng khí sửa chữa để tự mình trở nên “thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Về sâu xa, đây cũng chính là kiểm soát quyền lực để cán bộ không thể làm bậy được. Nếu có được tất cả những yếu tố này thì công tác thanh tra, kiểm tra hay kiểm soát quyền lực nói chung mới có hiệu quả. Đây là thước đo của một xã hội dân chủ, văn minh, là dấu hiệu nói lên sự lành mạnh của tổ chức Đảng và Nhà nước mà ta đang nỗ lực phấn đấu.

- Phó Giáo sư vừa nói, thanh tra, kiểm tra hay kiểm soát quyền lực là thước đo của một xã hội dân chủ, văn minh, nói lên sự lành mạnh, trong sạch của tổ chức Đảng trong Công an nhân dân. Điều này khiến tôi liên hệ đến câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất”, bởi hướng tới lành mạnh, trong sạch là hướng tới danh dự, có phải vậy không?

- Khi đồng chí Tổng Bí thư nói đến danh dự là trong đó nói đến cả lý tưởng, mục tiêu, niềm tin cách mạng… được gói gọn trong tổ hợp danh dự của mỗi cán bộ, mỗi đảng viên ở từng lĩnh vực, từng ngành nghề. Danh dự của người đảng viên, người cán bộ cách mạng là phấn đấu, chiến đấu, hy sinh suốt đời vì sự nghiệp cách mạng, vì chủ nghĩa cộng sản. Danh dự của người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân là tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo, sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ sự nghiệp cách mạng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân.

Các thế hệ cha anh chúng ta khi đi theo Đảng làm cách mạng rất nhiều đồng chí chưa có điều kiện học tập, đào tạo, bồi dưỡng bất kỳ kiến thức gì, trình độ nhận thức còn non yếu, sơ sài nhưng trong họ thường trực một niềm tin cách mạng, vì thế họ đã rất thành công, trong đó có lực lượng Công an nhân dân của chúng ta. Những thế hệ cha anh ấy luôn đề cao danh dự. Khi đã khoác trên mình chiếc áo của lực lượng Công an nhân dân - một sắc phục thiêng liêng, cao quý - thì họ chỉ một lòng phấn đấu, vì nước vì dân mà sẵn sàng hy sinh chính bản thân mình, đấy là danh dự. Có thế thì mới vượt qua được tất cả cám dỗ.

Bác Hồ đã nói, Đảng ta là đảng cầm quyền nên mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. Bác đã biết là khi đã có quyền lực trong tay, có chính quyền trong tay thì chúng ta càng phải rèn luyện đạo đức cách mạng. Với thế hệ cha anh chúng ta trước kia, danh dự là không sợ thực dân, đế quốc, không sợ tù đày, gian khổ, chỉ một lòng đi làm cách mạng, đi theo cách mạng. Còn với chúng ta bây giờ, danh dự là đạo đức cách mạng, là không sa ngã trước cám dỗ của quyền lực, vật chất... Đó là những nhận thức vô cùng sâu sắc, cảnh báo trong điều kiện cầm quyền nếu không thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, không thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư thì rất dễ sa ngã, tha hóa, suy thoái.

Điều sâu xa trong Tư tưởng Hồ Chí Minh là như vậy. Do đó, thời gian gần đây đồng chí Tổng Bí thư thường xuyên nhấn mạnh với toàn Đảng, toàn dân, đặc biệt là với Công an nhân dân, phải đề cao danh dự của người cán bộ, chiến sĩ. Chúng ta có thể chưa đáp ứng được tất cả những yêu cầu trong mỗi vị trí công tác, chúng ta cũng còn nhiều hạn chế, khó khăn, thậm chí nhiều yếu kém, nhưng phải thật coi trong danh dự Công an nhân dân, có vậy mới vượt được qua thử thách hàng ngày.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Cường - Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng (bên phải) trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô (Ảnh: Nguyễn Tuấn Dũng)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Cường - Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng (bên phải) trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô

(Ảnh: Nguyễn Tuấn Dũng)

- Khi ban hành Nghị quyết, chủ thể đối tượng là lực lượng Công an nhân dân, nhưng để Nghị quyết thành công, Phó Giáo sư có cho rằng chúng ta cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cũng như sự giúp sức của toàn xã hội không?

- Phải khẳng định rằng, để “xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” thì một mình lực lượng Công an nhân dân không thể làm tròn được. Đây còn là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị. Công an dĩ nhiên là phải đi đầu, là chủ lực trong xây dựng lực lượng của mình, nhưng Nhà nước và nhân dân cũng cần tạo mọi điều kiện về thể chế, chính sách, đường lối, chủ trương cụ thể.

Ngoài ra, nhân dân phải hiểu, ủng hộ, đồng lòng trong việc xây dựng lực lượng Công an để Công an còn phục vụ chính nhân dân. Các cấp chính quyền từ Trung ương tới cơ sở và toàn dân phải xem việc xây dựng lực lượng Công an là công việc của mình, là bảo vệ an ninh cho mình, cho chế độ mình, như thế thì mới hoàn thành nhiệm vụ. Tôi cho rằng, những chế độ, chính sách, chủ trương xây dựng lực lượng Công an nhân dân là rất quan trọng. Thậm chí, phải có một chiến lược xây dựng Công an nhân dân trong tình hình mới, trước những yêu cầu nhiệm vụ cũng rất mới và nặng nề này.

Chúng ta đã có nghị quyết, nhưng cần nhận thức rằng, giá trị, ý nghĩa của một nghị quyết được đo bằng sự ảnh hưởng của chính nó trong quần chúng nhân dân, trong xã hội. Nghị quyết đi vào thực tiễn là nghị quyết tốt nhất vì nó hợp với lòng dân, hợp với nhu cầu phát triển khách quan của xã hội. Nói cách khác, thực tiễn đã chín muồi và có đòi hỏi như thế nào thì nghị quyết chính là câu trả lời cho thực tiễn đó. Và muốn nghị quyết đi vào cuộc sống, có hiệu lực, hiệu quả, có tác dụng xã hội thì cần phải có một cộng đồng trách nhiệm cùng chung tay.

Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt vấn đề với chủ thể trực tiếp là lực lượng Công an nhân dân, từ từng cá nhân cho tới tập thể, đội ngũ. Thế nhưng, tại sao Đảng ta lại luôn luôn nhấn mạnh là “hệ thống chính trị phải vào cuộc”? Câu trả lời là, Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Mỗi Nghị quyết Đảng nêu ra là để phục vụ cho cuộc sống của nhân dân, vì thế nhân dân cần chủ động tham gia, có tiếng nói để giúp cho Công an có thêm sức mạnh thúc đẩy những thứ tốt đẹp, tích cực.

Theo tôi, Nghị quyết này cần đến hai điều kiện để ý chí của Đảng, nguyện vọng của xã hội, của nhân dân trở thành hiện thực. Điều kiện thứ nhất là bản thân lực lượng Công an nhân dân phải thật sự nỗ lực. Nỗ lực từ trong nội tại, phải tiên phong gương mẫu, hoàn thành trách nhiệm nặng nề mà Đảng và nhân dân giao phó. Điều kiện thứ hai là sự đồng thuận của xã hội, sự hỗ trợ của các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị.

Phải có hai điều kiện đó thì Nghị quyết mới đi nhanh vào cuộc sống và có kết quả. Rõ nhất là nhân dân sẽ tham gia cùng với Công an chấn chỉnh những hành động còn sai trái, còn tồn tại ở đơn vị này, cá nhân kia. Chúng ta đã có nhiều bài học về những cán bộ, chiến sĩ Công an có hành vi gây tổn hại đến uy tín, thanh danh của lực lượng. Quan điểm của Bộ Công an là phải xử lý nghiêm những hành vi, những cá nhân đó. Vì thế, nhân dân phải có tiếng nói để bảo vệ mình, bảo vệ lực lượng Công an của nhân dân.

Nhà nước là cơ quan quyền lực công thì càng cần phải tăng cường thêm luật pháp, chính sách, tiếp tục đổi mới thể chế quản lý để thể chế có hiệu lực hơn thì mới giúp cho Nghị quyết này đi vào cuộc sống. Gần đây ngành Công an được giao rất nhiều dự thảo luật. Những việc ấy nếu chỉ có nỗ lực riêng của ngành Công an thì không đủ mà phải có sự hỗ trợ của Nhà nước, của xã hội, đoàn thể và sự tham gia trực tiếp của nhân dân. Trong đó, quan trọng nhất là nhân dân giúp cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ ở cơ sở uốn nắn những gì còn khiếm khuyết.

Nhân dân sẽ cổ vũ, bảo vệ, tin tưởng ở Công an những gì tốt đẹp. Như vậy, chính tiếng nói của nhân dân đã giúp cho Công an tự chấn chỉnh để trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Ví dụ như nếu nhân dân không giúp sức, không tham gia, không hưởng ứng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” thì lực lượng Công an có đông, có mạnh đến mấy cũng không thể đủ. Bác Hồ vẫn nói “nhân dân có trăm tai, nghìn mắt”. Nhân dân chính là bức tường vững chắc, là thiên la địa võng, kẻ gian có xảo quyệt đến đâu cũng không lọt qua được. Vì thế, Công an rất cần đến sự hỗ trợ của nhân dân, của xã hội để làm nòng cốt giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ được cuộc sống của chính người dân.

Tuy là Nghị quyết dành cho lực lượng Công an nhân dân, nhưng để thực hiện và phát huy tác dụng thì cần đến cả cộng đồng trách nhiệm, cần sự hỗ trợ, vào cuộc của các tổ chức, đoàn thể, hệ thống chính trị, nhất là sự giúp sức của nhân dân mới tạo ra sự đồng bộ. Khi hội tụ đủ ý Đảng, lòng dân, phép nước thì sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp. Nghị quyết thành công hay không chính là nhờ sức mạnh tổng hợp ấy có khai thác, vận dụng được hay không.

- Đối với lực lượng Công an nhân dân, nhưng lời căn dặn của các thế hệ tiền bối đi trước như: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Lấy niềm vui hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống của mình”; “Còn đảng thì còn mình”… được coi là chân lý. Ông nhìn nhận thế nào về giá trị của những chân lý ấy, thưa Phó Giáo sư?

- Những điều đó là sự đúc kết của các tiền bối, xuất phát từ tâm huyết với Đảng, với dân, với trách nhiệm xã hội cao nhất. Những lời căn dặn đó chính là thông điệp mà Đảng và Nhà nước thông qua các đồng chí lãnh đạo phát đi để chúng ta nhận thức cho rõ. Nó như một sự thức tỉnh, làm cho con người có thêm niềm tin và truyền cảm hứng cho nhau. Thứ nữa là phải chú trọng tự phê bình và phê bình. Ta phải tự phê bình trước, và có ráo riết, có ngay thẳng, thật thà thì phê bình đồng chí, đồng đội mới trong sáng, đúng đắn được. Khi phê bình thì mục đích là để đoàn kết chứ không bới lông tìm vết, không tạo cớ làm nhục nhau, không nói xấu, chia rẽ nhau. Muốn thế thì phải tự phê bình trước.

Chỗ này càng cho thấy từng người, từng tổ chức phải học Bác một cách thấm thía. Những điều ấy là chân lý, là chiều sâu của tư tưởng, là sức mạnh của đạo đức và sâu xa nữa là sức mạnh của văn hóa. Tư tưởng là văn hóa, đạo đức là văn hóa, trí tuệ cũng là văn hóa, cho nên đồng chí Tổng Bí thư mới nói ở phòng họp Diên Hồng trong Nhà Quốc hội là “văn hóa còn thì dân tộc còn”. Đừng đánh mất giá trị văn hóa thiêng liêng của dân tộc, đừng làm mình trở nên xấu xa, hư hỏng vì yếu kém về văn hóa.

Đã đến lúc để thực hiện được những chân lý trên thì nên ra sức nâng cao khả năng văn hóa của mỗi người, nhất là văn hóa ứng xử. Phải nâng trình độ của Đảng từ xây dựng đạo đức thành xây dựng văn hóa, từ tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, tổ chức thành xây dựng Đảng về văn hóa. Ta nói không biết bao nhiêu câu của Bác: “Đảng là đạo đức, là văn minh”. Văn minh chính là văn hóa, nhưng ta chưa bao giờ đặt đúng mức câu chuyện xây dựng Đảng về văn hóa.

Từ những tín hiệu phát đi của đồng chí Tổng Bí thư, chúng ta càng thấy sắp tới đây phải rất chú trọng xây dựng Đảng về văn hóa. Công an nhân dân có một lợi thế cực kỳ to lớn và quan trọng mà chúng ta vẫn chưa khai thác. Chưa có ngành nào, chưa có lực lượng nào có được 51 chữ vàng của Bác như lực lượng Công an nhân dân. Đó chính là Sáu điều tư cách của người Công an cách mạng, Sáu điều ấy có sáu mối quan hệ, sáu việc làm, sáu yêu cầu chuẩn mực. Nếu từng chiến sĩ Công an cho tới toàn lực lượng thực hiện được tốt thì đó chính là sức mạnh đạo đức, sức mạnh văn hóa để tự bảo vệ mình, làm cho tổ chức mình hoàn toàn xứng đáng là “thanh bảo kiếm" và "lá chắn” để bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân.

- Trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Cường về cuộc trao đổi này!

Danh dự của người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân là tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo, sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ sự nghiệp cách mạng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân

Danh dự của người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân là tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo, sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ sự nghiệp cách mạng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân