Lực lượng Công an đảm bảo ANTT, kiểm soát chặt dịch Covid-19 tại điểm thiLực lượng Công an đảm bảo ANTT, kiểm soát chặt dịch Covid-19 tại điểm thiLực lượng Công an đảm bảo ANTT, kiểm soát chặt dịch Covid-19 tại điểm thiLực lượng Công an đảm bảo ANTT, kiểm soát chặt dịch Covid-19 tại điểm thiLực lượng Công an đảm bảo ANTT, kiểm soát chặt dịch Covid-19 tại điểm thiLực lượng Công an đảm bảo ANTT, kiểm soát chặt dịch Covid-19 tại điểm thiLực lượng Công an đảm bảo ANTT, kiểm soát chặt dịch Covid-19 tại điểm thiLực lượng Công an đảm bảo ANTT, kiểm soát chặt dịch Covid-19 tại điểm thiLực lượng Công an đảm bảo ANTT, kiểm soát chặt dịch Covid-19 tại điểm thiLực lượng Công an đảm bảo ANTT, kiểm soát chặt dịch Covid-19 tại điểm thiLực lượng Công an đảm bảo ANTT, kiểm soát chặt dịch Covid-19 tại điểm thiLực lượng Công an đảm bảo ANTT, kiểm soát chặt dịch Covid-19 tại điểm thiLực lượng Công an đảm bảo ANTT, kiểm soát chặt dịch Covid-19 tại điểm thiLực lượng Công an đảm bảo ANTT, kiểm soát chặt dịch Covid-19 tại điểm thi

Lực lượng Công an đảm bảo ANTT, kiểm soát chặt dịch Covid-19 tại điểm thi

ANTD.VN - Cùng với các địa bàn trong thành phố Hà Nội, các điểm thi tốt nghiệp THPT ở huyện Mê Linh đã được lực lượng Công an huyện bảo vệ chặt chẽ. Ngoài việc kiểm soát đảm bảo ANTT điểm thi, lực lượng Công an huyện còn phối hợp kiểm soát chặt chẽ công tác phòng chống Covid-19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho thí sinh và phụ huynh học sinh. Hình ảnh ghi nhận tại các điểm thi ở địa bàn huyện Mê Linh trong ngày 7-7...