Lực lượng CAND: Lưu lại thời khắc lịch sử chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc năm 1979 ảnh 1Lực lượng CAND: Lưu lại thời khắc lịch sử chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc năm 1979 ảnh 2Lực lượng CAND: Lưu lại thời khắc lịch sử chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc năm 1979 ảnh 3Lực lượng CAND: Lưu lại thời khắc lịch sử chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc năm 1979 ảnh 4Lực lượng CAND: Lưu lại thời khắc lịch sử chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc năm 1979 ảnh 5Lực lượng CAND: Lưu lại thời khắc lịch sử chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc năm 1979 ảnh 6Lực lượng CAND: Lưu lại thời khắc lịch sử chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc năm 1979 ảnh 7Lực lượng CAND: Lưu lại thời khắc lịch sử chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc năm 1979 ảnh 8Lực lượng CAND: Lưu lại thời khắc lịch sử chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc năm 1979 ảnh 9Lực lượng CAND: Lưu lại thời khắc lịch sử chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc năm 1979 ảnh 10Lực lượng CAND: Lưu lại thời khắc lịch sử chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc năm 1979 ảnh 11Lực lượng CAND: Lưu lại thời khắc lịch sử chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc năm 1979 ảnh 12Lực lượng CAND: Lưu lại thời khắc lịch sử chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc năm 1979 ảnh 13Lực lượng CAND: Lưu lại thời khắc lịch sử chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc năm 1979 ảnh 14Lực lượng CAND: Lưu lại thời khắc lịch sử chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc năm 1979 ảnh 15Lực lượng CAND: Lưu lại thời khắc lịch sử chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc năm 1979 ảnh 16

Lực lượng CAND: Lưu lại thời khắc lịch sử chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc năm 1979

ANTD.VN -Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc đã lùi xa 40 năm, những hình ảnh tư liệu quý giá để lại cho thế hệ trẻ hôm nay niềm tự hào về tinh thần yêu nước, tinh thần quả cảm, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và truyền thống hào hùng, bất khuất của dân tộc Việt Nam nói chung và lực lượng Công an nhân dân nói riêng, chống quân bành trướng xâm lược. Những hình ảnh về cuộc chiến đấu chính nghĩa năm 1979 lưu lại tại Bảo tàng Công an Nhân dân (số 1 Trần Bình Trọng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) như chứng tích lịch sử để mỗi thế hệ cán bộ chiến sĩ tri ân những người con ưu tú của Tổ quốc đã chiến đấu quả cảm không tiếc máu xương mình.